Full sysselsättning och byggstart för Norrbotniabanan var löften från Carin Jämtin vid höstmötet i Älvsbyn

24 OKT 2011
Skrivet av :

Carin Jämtin, partisekreterare, lovade att bygget av Norrbotniabanan påbörjas om socialdemokraterna vinner valet 2014. Löftet framfördes partiets höstmöte i Älvsbyn på lördagen.
– Vi lämnar hyresfadäser, reseräkningar och mediedrev bakom oss för att nu blicka framåt och ta varje tillfälle i akt att prata om innehållet i vår politik, betonade hon.

Höstmötet hade samlat ett 70-tal socialdemokrater från hela länet med distriktsstyrelse och de flesta av kommunalråden på plats. Programmet inleddes med tal av Jämtin. Efter lunch diskuterades strategiska frågor kring bland annat  utbildning och kommunikation. Information och samtal kring den pågående Närsjukvårdsutredningen stod också på agendan.

Huvudtalaren Carin Jämtin ville fokusera på tre begrepp:

1. Kunskapsbaserad ekonomi – bättre utbildning på alla nivåer, det livslånga lärandet bereds det väg för.

2. Värdeburen tillväxt – bygger på insikten att ett jämlikt samhälle är ett starkare samhälle. På den här punkten beskrivs också hur barnfattigdomen måste bekämpas och hur ett fokus på miljöfrågorna är viktigt eftersom miljöproblemen på sikt försvårar bl.a. råvaruförsörjning och arbetet befolkning vid god hälsa.

3. Sociala investeringar – det här handlar om satsningar på välfärden. Begreppet ”sociala investeringar” används för att tydliggöra att satsningar på välfärd är inte bara en kostnad utan av vikt för tillväxten.

Vidare poängterade partisekreteraren att det är jobben och målet ”full sysselsättning” som är den enskilt viktigaste frågan.

Hon lade också särskild vikt vid att avregleringarna ska utredas och omprövas under de närmaste åren och om-, på-, eller återregleras där det behövs.

– Jag ser med tillförsikt på framtiden! Det här känns som en färdriktning som slår borgerliga restaurangmomssänkningar och jobbskatteavdrag på fingrarna vilken dag som helst, tycker jag. Särskilt glad blir jag att avregleringarna ska utvärderas. Det finns många avregleringar som gått väldigt snett – huvudsakligen friskolereformen och privatiseringen av vården som ju har stora segregerande effekter och som läcker stora skattemedel rakt ner i kavajfickorna på aktieägarna.

Hon lovade också att Norrbotniabanan ska byggas vid en valseger 2014.

TEXT: LINUS SKÖLD OCH TONY BERGLUND

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.