Folkpartiet vill flytta vårdcentralen i Älvsbyn!

22 OKT 2011
Skrivet av :
Hit, till den gamla Lekentomten, vill Inger Lundberg flytta vårdcentralen. Förslaget har hon lämnat in som en motion till fullmäktige.

I en motion föreslår Inger Lundberg, Folkpartiet, att en ny vårdcentral byggs upp på Lekentomten. Läs motionen i sin helhet här nedan:

Den landstingsdrivna vårdcentralen i Älvsbyn kämpar för att hitta mer ändamålsenligt lokaler. Dels utifrån förändringar som vårdvalet har inneburit. Dels inför de kommande förändringarna när det gäller ändrat huvudmannaskap för hemsjukvården.

Vårdcentralen är hyresgäst hos kommunen. Det är önskvärt att kommunen medverkar till att mer attraktiva och ändamålsenliga lokaler för vårdcentralen hittas. Ett förslag är att den kan ingå i de planer för byggande som finns för Lekenskolans tomt.

Det skulle innebära att bra utrymmen för särskilda boende platser frigörs i befintliga lokaler. Kommunen skulle slippa bygga ett nytt särskiltboende och skulle förmodligen även få plats för de OBS platser som landstinget är berett att finansiera.

Samtidigt skulle Landstingets vårdcentral utvecklas och få möjlighet att lägga en större del av sina resurser på patienterna. Attraktiviteten ökar genom en centralare placering som gör vårdcentralen mer synlig. Med nya moderna lokaler är det lättare att dra till sig både patienter och att lyckas med rekryteringar av personal.

Utifrån ovanstående yrkar vi:

  • Att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att Älvsbyns kommun för diskussioner med med Landstinget om hur en flytt av Vårdcentralen i Älvsbyn skulle kunna utveckla så väl primärvården som äldreomsorgen i Älvsbyn.
  • Att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att föra diskussioner med de intressenter som vill bygga på Lekenskolans tomt så att en vårdcentra kan inrymmas där.

Älvsbyn den 13 oktober 2011

Inger Lundberg

Folkpartiet Älvsbyliberalerna

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.