Film en god investering för Älvsbyns kommun

04 OKT 2011
Skrivet av :

Älvsbyns kommun går som delägare in med 140 000 kronor per år i Filmpool Nord. Väl investerade pengar har det visat sig.


Inspelningarna av ”En enkel till Antibes” och ”Isdraken” har genererat flera tusen gästnätter, ökad handel och PR-värden för miljoner.


– Vår ambition är att fiminspelningarna ska ge en massa positiva sidoeffekter för kommunerna och länet, betonade Per-Erik Svensson, VD för Filmpool Nord, när han berättade om verksamheten vid den senaste Företagarfrukosten i Fluxen.

Per-Erik SVensson, VD Filmpool Nord.


Filmpool Nord ägs av tolv kommuner och Norrbottens läns landsting. Varje år medverkar det regionala produktionscentrat i mellan fyra och fem långfilmer, ett antal TV-serier samt ett större antal kortfilmer och dokumentärfilmer.

Sedan starten 1992 har det blivit 55 långfilmer, 500 kortfiilmer och dokumentärfilmer plus ett antal TV-serier och draman. Bara i Norrbotten sysselsätter filmbranschen direkt 200 personer i 70 filmrelaterade företag, dock inte helårsanställda eftersom filmindustrin till stor del är en frilansbransch där personalen hoppar från projekt till projekt.
.
– Men jag önskar att vi hade en ännu större budget. Om vi kom upp till åtta långfilmer per år skulle också filmarbetarkåren kunna sysselsättas bättre. Men för detta krävs ytterligare tio miljoner kronor vilket vi framfört till ägarna, berättade Svensson.

Filmpool Nord hoppas också kunna starta en privat riskkapitalfond där företag och investerare kan gå in och satsa pengar i film för att öka volymen.

Men filmbranscchen är lynnig. Trots ett noggrant urval blir inte alla filmer succér. I många fall får inte Filmpool Nord pengarna tillbaka medan andra kan ge ordentliga överskott.

Bästa affären hittills är filmen ”Såsom i himmelen”. I den satsade Filmpool Nord 3,5 miljoner kronor och fick cirka 10 miljoner tillbaka fördelat över flera år.
– Största enskilda satsningen gjorde vi i ”Jägarna 2” där vi gick in med fyra miljoner kronor. Vi hoppas att den ska generera pengar tillbaka. Break even nås vid 450 000 besökare. Filmen har redan setts av 325 000. Så där har vi goda förhoppningar att gå plus. Dessutom finns stora pengar i efterproduktionen av alla filmer, förklarade Svensson.

I den nu aktuella ”En enkel till Antibes”, i regi av Richard Hobert, har Filmpool Nord gått in med tre miljoner kronor.
– Vilket motsvarar ett 35-procentigt delägarskap, sa Svensson.

Hoberts produktion, som nyligen hade världspremiär i Älvsbyn, har en betydligt blygsammare budget än ”Jägarna 2”.
– Där börjar vi få igen pengar redan vid 50 000 besökare när det gäller ”En enkel till Antibes”, berättade Svensson.

En vinnare finns dock redan. Det är Älvsbyns kommun som satsar 17 kronor per invånare i Filmpool Nord. Totalt 140 000 kronor per år.

Randolf Eriksson har lyckats locka två stora filmproduktioner till kommunen och uppvaktades med blommor vid senaste Företagarfrukosten.

Två större filminspelningar, ”En enkel till Antibes” och ”Isdraken” i kommunen under 2010 och 2011 har genererat närmare 3 000 gästnätter plus ökad handel och en hel del spinnoff-effekter för lokala näringsidkare. Till detta kommer stora PR-värden som är svårare att mäta men omvandlat i annonsvärde handlar det om miljontals kronor.

Bill Nilsson, kommunalråd, är positiv till satsningarna på filmindustrin.

.
En av de som arbetat hårt för att få filmproduktionerna till Älvsbyn är näringslivssekreteraren Randolf Eriksson. I samband med Företagarfrukosten uppmuntrades han med en blombukett för sitt goda arbete.
– Det är inte ofta jag överräcker blommor till kommunala tjänstemän. Men Randolf är värd att uppmärksammas, tyckte Bill Nilsson, kommunalråd och tillade skämtsamt:
– Men då får han ingen övertid (skratt).

Fakta Filmpool Nord:

  • Filmpool Nord är Sveriges näst största regionala produktionscentrum för film- och TV-produktion. Dessutom är Filmpool Nord även ett resurscentrum för film vilket innebär aktivt arbete med barn- och ungdomsverksamheten i regionen. Filmpool Nord drivs som ett aktiebolag och ägs av tolv kommuner i Norrbotten samt Norrbottens Läns Landsting. 
  • Filmpool Nord startade sin verksamhet 1992 och var Sveriges första regionala resurscentrum, som sedan senare även blev ett regionalt produktionscentrum. 
  • Den årliga omsättningen är ca 34 miljoner kronor. Budgeten för 2011 är 37 miljoner kronor.
  • Företaget har sju heltidsanställda och ett antal projektanställda.
  • Filmpool Nord har alltid arbetat med olika projekt. I projekten koncentrerar sig bolaget på vissa utvecklingsområden inom den audivisuella industrin. Just nu är Filmpool Nord huvudman för ett stort projekt: Filmpool Nord Development.

Filmpool Nords vision:

Att göra Norrbotten till en välkänd filmregion i Europa använd av den internationella filmbranschen som inspelningsmiljö och produktionscentrum. GenomfFilm och audiovisuell produktion bredda länets näringsliv och berika norrbottningarna med kunskap och upplevelser.

Det hör gör Filmpool Nord…

– medverkar till ökad film- och tv-produktion i Norrbotten genom att som samproducent satsa riskkapital, ekonomiska och tekniska resurser i kort-, dokumentär- och långfilm och gestaltande tv-produktion,

– utvecklar långsiktiga relationer med svenska och internationella filmbolag och marknadsför Norrbotten som filmregion med våra unika tillgångar i natur, kultur, människor, berättelser, kompetens och infrastruktur,

– är länets expertorgan när det gäller filmproduktion och bidrar med kompetens till ägarna vid beslut om insatser och investeringar i filmverksamhet,

– utvecklar den regionala filmbranschen genom utbildnings- och utvecklingsinsatser för filmarbetare och filmföretag,

– stödjer idéutveckling inom film och audiovisuell produktion för att hitta nya spännande projekt ur såväl konstnärliga som kommersiella aspekter,

– följer utvecklingen inom film, tv och övrig audiovisuell industri, med särskild uppmärksamhet på ny teknik och nya visningsformer,

– stödjer kort- och dokumentärfilmare samt marknadsför film från länet på festivaler i Sverige och internationellt,

– arbetar med film för barn och ungdom, i skolor och med unga filmare för att stödja filmintresset och branschens långsiktiga utveckling,

– främjar spridning och visning av film i allmänhet, och särskilt att den regionalt producerade filmen visas för länets invånare,

– förbereder verksamhet och organisation för att kunna möta en framtida regionförstoring i Norrland,

– arbetar för att utveckla filmbranschen i Barentsregionen och tar en aktiv roll i det nordiska samarbetet och europeiska filmnätverk.
(källa Filmpool Nords hemsida)

TEXT OCH FOTO: TONY BERGLUND

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.