Åter till Normaltid

29 OKT 2011
Skrivet av :

I natt är det tid att ställa tillbaka klockar en timme. Klockan tre (03) på natten blir klockan  två (02) och vi återgår till Normaltid.
I de europeiska länderna utom Island och Ryssland gäller sommartid mellan den sista söndagen i mars och den sista söndagen i oktober.

Ryssland använder sedan 27 mars 2011 inte längre sommartid och efter justeringar i sina tidzoner har större delen av Ryssland numera en normaltid som ligger omkring två timmar före soltiden.

Sverige införde 1916, samma år som flera andra länder, sommartid på försök mellan den 15 maj och den 30 september, men bönderna protesterade så mycket att försöket inte upprepades efterföljande år.

Efter det impopulära sommartidsförsöket i Sverige, 15 maj – 30 september[6] år 1916, infördes sommartiden i landet igen först år 1980. Det året började sommartiden i Sverige första söndagen i april och avslutades sista söndagen i september, sedan 1996 har hela EU gemensam sommartid och den börjar sista söndagen i mars och slutar sista söndagen i oktober. I Sverige regleras sommartiden i förordning 2001:127 om sommartid. Denna förordning baseras på EU-direktivet.

På söndag är det tid att ställa tillbaka klockan kl. 03 till kl. 02 och återgå till Normaltid och få lite mer ljusare dagar fram till den sista söndagen i mars 2012.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.