Stort intresse när framtidens äldreomsorg diskuterades

06 SEP 2011
Skrivet av :

Ett 25-tal personer närvarade på Fluxen när beredningen för äldreomsorgen gjorde sitt sista stopp i Älvsbyn för att ta reda på vad älvsbyborna vill förändra.

– Syftet är att få veta hur älvsbyborna vill ha det när dom blir äldre, berättar Inger Lundberg (fp) en av medlemmarna i teamet som har i uppgift att samla in synpunkter och sedan framföra dem till fullmäktige.


Tidigare har teamet besökt dagverksamheterna Ugglan, Nyberga, hemtjänsten samt dom yttre byarna för att höra vad de äldre har att säga.

Vad har sagts på tidigare möten i byarna runt om Älvsbyn?
I Vidsel önskar dom bättre och mer varierad mat. För tillfället är det skolmat som står på menyn, detta har lett till att de äldre fått äta samma mat två gånger, först till middag ena dagen och sedan till lunch den andra dagen. Vistträskborna får sin mat från Fluxen, något som fick Älvsbyborna att höja på ögonbrynen. Varför inte åka förbi med mat till dom som bor i Vidsel när man ändå är på väg till Vistträsk? var ett förslag som gavs.

Vistträskborna önskar fler aktiviteter om dagarna, något som de flesta önskar även i Älvsbyn och i byarna runt om.

I Korsträsk däremot är det mest positiva saker som sägs, det finns bland annat bingo och en fungerande grannsamverkan där grannarna tittar till varandra och helt enkelt ser så att allt är bra.

Vad hade älvsbyborna att säga?

Gunnel Nilsson vill ha större matportioner.

Gunnel Nilsson tyckte att matservicen har varit kass, med små portioner och kall mat. Hon ansåg också att tiderna som hemtjänsten har per person är på tok för liten, dock så underströk Gunnel att hon inte klagar på kommunen och hemtjänsten.

Rolf Nilsson önskar bo hemma så länge som möjligt.

Rolf Nilsson önskar bo hemma så länge som han bara kan:

– Jag tror att man mår bra hemma i sin miljö.

Janne Norberg berömde Fluxens dagverksamhet.

Janne Nordberg gav dagverksamheten Fluxen ett stort plus.

Per Nilsson passade på att fråga kommunen om varmvattenbassängen startat upp ännu då de flesta människor både yngre och äldre har stor nytta av den. Bassängen har bland annats rekommenderats av läkare att använda under rehabilitering och vid reumatism.

Per Nilsson hoppas att varmvattenbassängen öppnas igen.

Dock så har den tyvärr legat avstängd på grund av en trasig pump, vilket skapar irritation. Sedan har landstinget berättat att genom andra metoder så behöver dom inte varmvattenbassänger längre, något som skapar förvirring då läkare och sköterskor rekommenderat bassängen.

Inger Boström visade att pensionärerna är på G.

Sedan var ordet hos Inger Boström, som gick fram och visade att pensionärerna är på g:

– Jag gick bara fram för att visa att vi stormar fram.

Sedan passade hon på att rekommendera trädgårdar runt dagverksamheterna.

– Det behöver inte anställas någon. Utan istället rekommenderar hon att om någon boende som vill och har ork kan sköta om dem.

Sedan fick den 83 åriga damen Lisa Edström ordet. Lisa berättade att hon klarar av de flesta sysslorna hemma, förutom gräsklippningen.

– Kan ni skaffa mig en karl, frågade hon bestämt med glimten i ögat.

Lisa Edström efterlyste en karl…

Alla ska vi den äldre vägen vandra och ingen vet vi hur morgondagen ser ut. Rätt som det är så råkar vi ut för någon sjukdom som gör oss i behov av en verksamhet som är beredd på en. Därför tar beredskapsenheten gärna emot synpunkter från allmänheten, antingen genom internetsidan:

http://www.alvsbyn.se/kommun/dalis2.nsf/vyPublicerade/019CFD8E22BEB1E0C12578FC002F2ACA?OpenDocument

…eller helt enkelt via ett samtal på 0929 17000 (se även text nedan).

Beredningen för framtidens äldreomsorg i Älvsbyn är utsedd av Kommunfullmäktige och arbetet ska vara klart i februari 2012. Följande personer är med i beredningen:

Helena Öhlund(s) ordf, Stefan Hortlund(s), Stefan Sundström(s), Agneta Nilsson (c), Göran Lundström (c), Harry Nyström (v) och inger Lundberg( fp).

Denna uppmaning finns på kommunens hemsida:

Lämna synpunkter om framtidens äldreomsorg i Älvsbyns kommun
Den demografiska strukturen i kommunen visar att antalet äldre ökar och med det ökar efterfrågan på den kommunala servicen. Utvecklingen mot ett mer mångkulturellt samhälle kommer att ställa krav på förändring.

Älvsbyns kommun ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt, under trygga förhållanden och respekt för deras självbestämmande och integritet.

Syftet med Äldreomsorgsberedningens arbete är att skapa en målbild för framtidens äldreomsorg i Älvsbyns kommun. Vi behöver din hjälp i detta viktiga arbete.

Svara på dessa tre frågor så tar vi dina synpunkter med i vårt fortsatta arbete.

– Hur ska framtidens äldreomsorg se ut? Vad är viktigt? Vilka förändringar måste till för att verksamheten ska kunna möta framtidens behov och krav?

– Äldreomsorgen vill erbjuda ett tryggt boende. Vad är viktigt att ta hänsyn till i detta arbete?

– Äldreomsorgen vill skapa möjligheter för att så länge som möjligt kunna bo kvar i det egna hemmet. Hur bör stödet utformas för att uppnå detta?

Klicka här för att lämna dina synpunkter. Skriv Framtidens äldreomsorg som rubrik.

Se fler bilder nedan:

TEXT OCH FOTO: ROBIN NILSSON

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.