Rovdjursstammarna i länet ökar tack vare god tillgång på smågnagare

12 SEP 2011
Skrivet av :

Resultaten från vinterns och sommarens rovdjursinventering visar att järv, lodjur och kungsörn har ökat i Norrbotten. Gott om smågnagare är troligen en bidragande orsak.

Länsstyrelsen har dokumenterat 76 lyckade häckningar för Kungsörn. FOTO: HÅKAN TYRÈNLänsstyrelsen håller på att sammanställa den rovdjursinventering  som genomfördes i vintras och i somras och de preliminära resultatet visar att både järv, lodjur och kungsörn har ökat  i Norrbotten.  Inventeringen är ett viktigt underlag för den fortsatta förvaltningen av rovdjursstammarna och är också underlag för den rovdjursersättning som betalas ut till samebyarna.

Mer järv än på 15 år
För järv har 66 föryngringar konstaterats vid årets inventering.
– Det är den högsta siffran sedan inventeringarna började 1996, berättar Håkan Tyrén som är inventeringssamordnare på Länsstyrelsen.

En föryngring betyder att det är en hona med ungar. Utifrån antalet föryngringar som hittas vid inventeringen kan en uppskattning av stammens totala storlek göras. För järv skulle årets inventeringsresultat innebära att det totala antalet järvar i länet ligger på cirka 380 individer.

Även  kungsörnsstammen har haft en bra utveckling. Med 76 lyckade häckningar har kungsörnsstammen kommit tillbaka från några mindre framgångsrika år.
En av orsakerna till att rovdjuren har haft en bra föryngring är sannolikt att det funnit gott om sork och lämmel i stora delar av länet.

Tio fler lodjursföryngringar i år
Lodjuren har också ökat i antal, från fjolårets 33 till årets 43 föryngringar.  Lodjursstammen kan utifrån det uppskattas till cirka 265 lodjur.

När det gäller varg har Norrbotten ingen fast vargstam. Länsstyrelsen har däremot konstaterat att fyra olika vargar har befunnit sig i länet under inventeringsperioden. Den mest uppmärksammade vargen var den som en period uppehöll sig stationärt i området runt Dockasberg. Den blev märkt och flyttades ner till Dalarna men återkom till Dockasberg och avlivades i maj vid en skyddsjakt.

Besvärligt inventeringsväder
Väderförhållandena var ovanligt besvärliga under inventeringen. Det vittnar naturbevakare med mångårig erfarenhet om.
– Under januari-februari var det mycket lössnö som begränsade framkomligheten. Senare under vårvintern blev det svåra spårförhållanden på grund av hård skare och ovanligt blåsigt väder på många håll i fjällen, berättar Håkan Tyrén.

Slutrapporten från inventeringen kommer att vara färdig 1 november. Samtidigt drar en ny inventeringsperiod igång.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.