Piteälven stiger trots vidöppna dammluckor i Sikfors

23 SEP 2011
Skrivet av :

Piteälven stiger. Fastighetsägare som drabbas av vattenflördet uppmanas att skaffa egna pumpar och skyddsutrustning vid akuta problem.
Kommunen behöver den egna utrustningen för att rädda dricksvatten- och avloppsledningarna från skador.

Skellefteå Kraft släpper vatten för fullt vid kraftstationen i Sikfors.

Med anledning av den rika nederbörden den senaste tiden och de tilltagande vattenflödena går Älvsbyns kommun ut med följande uppmaning på sin hemsida:

”På grund av det långvariga regnandet har Piteälven stigit. Det råder nu höga flöden i älven och i många andra vattendrag.

Flödet i Sikfors var idag på morgonen 657 kubikmeter per sekund och dom släpper för fullt i Sikfors. Piteälven beräknas stiga något under dagen. Prognosen från Skellefteå kraft är att vattnet sjunker under morgondagen.

De fastighetsägare som drabbas av det stora vattenflödet rekommenderas att införskaffa egna pumpar och liknande skyddsutrustning för att avhjälpa akuta problem vid fastigheten. Kommunens och de kommunala bolagens personal arbetar nu för att skydda kommunens dricksvatten- och avloppsanläggningar och behöver använda den utrustning som kommunen har till detta.

Den som färdas med båt efter älven bör köra långsamt för att inte värre skador ska uppkomma på de fastigheter som har problem med vatten som kommer in genom att det bildas vågor.

Vissa vägar är helt eller delvis avstängda på grund av underminering.”

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.