På turné för grundskolans framtid i Älvsbyn

21 SEP 2011
Skrivet av :
Skolchefen Jan-Erik Backman svarade för en intressant presentation om vilka utmaningar skolan står inför.

Tidigare under året satte kommunfullmäktige ihop en beredningsgrupp för att ta fram riktlinjer för grundskolans struktur. Gruppen består av politiker från de olika partier som finns representerade i Älvsbyns kommun.

Under två dagar har dessa politiker ”turnerat” till byarna Vistträsk och Vidsel för att ta reda på vad medborgarna själva har för åsikter och idéer kring skolan. Under tisdagskvällen var det centralorten själv som var platsen för det tredje och sista mötet.

Fokus ligger på kvalitét och långsiktighet med syfte att förstärka utbildningen som framtidens ledare får. Men på centralorten var det tyvärr mest politiker och rektorer som fyllde salen då medborgarna saknades.

Backman avslöjade planerna på en alternativ skola för barn med Aspergers syndrom.

Jan-Erik Backman, skolchef i Älvsbyns kommun, svarade emellertid för en intressant presentation och berättade bland annat att det finns planer på att inrätta en alternativ skola för elever med Aspergers syndrom, avveckla de små enheterna på tätorten inom för- och grundskolan och att ta fram ett nytt resursfördelningssystem för förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Jan-Erik Backman berättade även att två stycken personer har skickats till rektorsutbildningen och efter årsskiftet kommer ytterligare en person att få samma möjlighet.

Under mötet berättades det att beredningsgruppen inte kommer att hinna med sin deadline utan har istället begärt förlängning och kommer att lägga fram resultatet i nästa års första fullmäktigemöte.

Något som dock verkade klart mellan politikerna var att Älvsbyn är i stort behov av fler barn och att människor väljer Älvsbyn som sin hemort.

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet innevånare i Älvsbyns kommun minska drastiskt dom närmsta åren om inte inflyttningen av barnfamiljer skjuter fart.

TEXT OCH FOTO: ROBIN NILSSON

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.