Klass 1 varning ännu

24 SEP 2011
Skrivet av :

Att vädret blivit bättre gör att vattnennivåerna sjunker, men samtidigt ökar riskerarna att vägarna att bli underminerade.

Bortspolad vägtrumma Nybyn.

Man ska köra med största varsamhet på vägar nära vattendrag, säger krisledaren Per-Mats Öberg vid Trafikverket. Han framhåller att vägen kan se helt perfekt ut men att vattenmassor kan ha underminerat vägen, så att det bara är asfalten som håller ihop vägen.

Bortspolad vägtrumma Nybyn.

På lördagsmorgonen var totalt sex vägar avstängda i Norrbotten. En del av dem var översvämmade och andra har spolats sönder. SMHI:s klass 1-varning för höga vattenflöden kvarstår.
De trasiga vägarna håller på att repareras och det har inletts ett förebyggande arbete för att inte fler vägar ska spolas sönder. På en del vägpartier körs grus ut för att höja vägbankarna.

Frostviken Järnväg och Väg.

Per-Mats Öberg uppmanar alla som ska ut på vägarna i området att gå in på Trafikverkets hemsida för att få information om vägarnas skick.

Frostviken Järnväg och Väg.

En sträcka på stambanan söder om Älvsbyn har fått sänkt hastighet, men i övrigt har inte järnvägen påverkats av problemen.

Varningar: http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/Varningar

Trafikläge: http://trafikinfo.trafikverket.se/lpvmenu/lpvmenu.htm#id=1

Källor: TT, Trafikverket.

Foto: Runo Åhlund (Nybyn), Sterling Nilsson (Korsträsk – Frostviken)

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.