Givande framtidsdiskussioner på arbetsmarknadsråd

13 SEP 2011
Skrivet av :

Fyrkantens arbetsmarknadsråd samlades i Älvsbyn för att diskutera framtida behov och personalförsörjning om fem till tio år. Det blev ett givande möte.
– Det bästa råd jag medverkat i, berömde Bill Nilsson, s, kommunalråd i Älvsbyn.






Syftet med arbetsmarknadsrådet är att fackföreningsrörelsen, näringsliv, Arbetsförmedlingen och kommunerna gemensamt ska samordna sina resurser för att på ett så effektivt sätt som möjligt möta marknadsbehoven.

– Uppmaningen för alla medverkande är att blicka framåt på ett konstruktivt sätt, säger Pär Jonsson, näringslivschef i Älvsbyn.

Pär Jonsson

Den uppmaningen följde alla som deltog i mötet på Polar Hotell i Älvsbyn. Ingen tittade i backspegeln.

– Vi ska jobba tillsammans med allas bästa för ögonen. Dialogen på mötet i Älvsbyn blev mycket bra, tycker Jonsson och får medhåll av Arbetsförmedlingens chef i Piteå och Älvsbyn, Birger Lindberg.

– Den nya skolreformen ger ju näringslivet möjlighet att påverka gymnasieutbildningarna på ett helt annat sätt än tidigare. En sak som redanefterfrågas är längre lärlingsperioder som blir viktiga att ta till vara på.

Lindberg menar också att den nya reformen skapar en helt annan dynamik än tidigare.

– Vi kan lyssna av företgarnas behov och styra utifrån dessa. Viktiga bitar, som social och yrkesmässig kompetens, ska konkretiseras. Vi kan arbeta mindre byråkratiskt.

Men det kräver enligt Lindberg att både den politiska ledningen i respektive kommuner och Arbetsförmedlingen är på tårna.

– Kommunerna har hand om de reguljära utbildningssystemen upp till gymnasienivå. Vi på Arbetsförmedlingen kan i vår tur hjälpa till med arbetsmarknadspolitiska smörjmedel och den reguljära utbildningen exemeplvis KY-utbildningar (kvalificerad yrkesutbildning) med mera…

Majvor Johansson.

Vid träffen på Polar Hotell medverkade även Majvor Johansson, chef för marknadsområde Luleå. Hon förmedlade vad prognoserna i dagsläget säger om pensionsavgångar och den framtida personalförsörjningen.

På plats fanns också representanter för några av företagen i Älvsbyns kommun, bland annat Polarbröd, Hotell Storforsen, Bernt Sandbergs rörfirma, Jobbcentralen, Sparbanken Nord, köpmännen med flera.

Många företag står inför en generationsväxling.

– Då gäller det att förbereda den i tid så att kunskap på ett smidigt sätt kan lyftas över till de som står i tur att ta över arbetsuppgifterna, betonar Lindberg.

Framtidsvisionerna från älvsbyföretagen var genomgående hoppfulla.

– Våra stora företag som RFN, Polarbröd och Älvsbyhus är inte så konjunkturkänsliga, vilket är positivt, säger Pär Jonsson.

Mötet i Älvsbyn var det första i den nya tappningen av Fyrkantens arbetsmarknadsråd. Målsättningen är att fånga upp företagens engagemang och att diskussionerna på mötena bildar underlag och beslutsstöd för kommande insatser.

Möten kommer att sucessivt hållas även i de övriga Fyrkantskommunerna.

TEXT: TONY BERGLUND FOTO: STERLING NILSSON

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.