Akutsjukvård över gränserna

20 SEP 2011
Skrivet av :

Många älvsbybor arbetar redan i Tornedalen. Många fler lär det bli när nya gruvan utanför Pajala drar igång på allvar. Nu förstärks också akutsjukvården i området.
Från den 1 januari 2012 träder ett avtal i kraft som ökar möjligheterna att använda ambulanser och ambulanshelikoptrar flexiblare över nationsgränserna för att bistå sjuka och skadade. 


–  Jag är övertygad om att avtalet kommer att bidra till att öka tryggheten och till och med rädda liv i gränsområdena på hela Nordkalotten, säger hälso- och sjukvårdschef Gunnar Persson.

Sjukvårdsorganisationerna i Sverige, Finland och Norge har arbetat tillsammans för att åstadkomma ett bättre samarbete genom att se över och samordna alarmeringsrutiner, klarlägga ansvarsfrågor liksom försäkringsfrågor för personal och patienter.

Arbetet har resulterat i att ett avtal träder i kraft den 1 januari 2012. Avtalet ger möjligheter att alarmera ett angränsande lands transportresurser för att påskynda en akut sjuktransport.

Sjukvårdorganisationerna på Nordkalottområdet i Sverige, Finland och Norge har i dagsläget egna organisationer för att utföra transporter med ambulanser och ambulanshelikoptrar. I huvudsak utförs sjukvårdstransporterna inom respektive land och i begränsad utsträckning förekommer det att sjukvårdsuppdrag utförs i det angränsande landet.

 –  I det dagliga samarbetet som sker över nationsgränserna har vi sett att det vore en fördel att kunna använda transportresurserna mer flexibelt över nationsgränserna. Det nya avtalet kommer att öka tryggheten för befolkningen, säger Gunnar Persson.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.