Ståtlig står han där än

05 AUG 2011
Skrivet av :

Fortfarande efter 50 år i tjänst står Tv-masten på Brännberget, sydost om Pite-Altervattnet ca 10 kilometer från Älvsbyn längs rv 356 mot Boden. ståtligt kvar.

Med sina 325 meters höjd och på ett 280 meter högt berg ses hans blinkande profil vida omkring. Vid sin tillkomst var han Sveriges näst högsta byggnad.

Älvsbysändaren, som han alltid benämnts, började att byggas i början av 60-talet och de första dagarna av augusti 1961 (5-6/8) sändes de första provsändningar av Tv och alla dåvarande riksprogramen av radio började att sändas därifrån.
.
Det var en form av byggbom då Televisionssändningar i Sverige påbörjades 1956 i statlig regi och det statliga Radio- och Tv-nätet snabbt byggdes ut.

Inte bara inom Tv-mastbyggandet var det fart, utan även i antalet försålda ”Televisionsapparater” när folk ute i stugorna köpte sina svart/vita 21-24 tums Tv-möbler för 1500-1700:- (I dagens penningvärde ca 19000:-) för att sedan med sina bandkabelantenner sitta hemma och försöka få in sändarna som byggdes upp fort.

Vännes(Umeå) och Skellefteå var två som Tv-ägarna runt Älvsbyn jobbade hårt på att få inn. Det var många kvällar med tittande på ”Myrornas Krig” innan man den 23 november 1961 permanentade sändningarna från Älvsbysändaren och södra Norrbotten fick ”Television”.

Mastens höjd och placering är en förutsättning för att kunna nå ut i ett så stort område som möjligt. Inom Sverige finns det drygt 50 stora TV/radiosändare, samt ett flertal mindre sändare, s.k. slavsändare, för de markbundna radio- och TV-näten som Teracom ansvarar för.

Karaktäristiska drag för en typisk svensk TV-mast är en stor fackverkskonstruktion. Hiss finns i de flesta master, dessa går dock bara ungefär 2/3 upp till en mastkur. Resten av får man klättra för att komma till toppspiran. Toppspiran är målad med röda och vita fält och inuti den finns diverse sändarutrustning. 1-3 nivåer av blinkande flygljus finns, för att varna flygtrafik inom masternas närhet.

Masterna i Sverige har drabbats av diverse problem genom åren. Nedisning har flera gånger gjort att master varit mycket nära att rasa. Ett exempel på detta är Vännäsmasten (Umeå) som var nära att rasa ihop av nedisning vintern 1987/88.

Eller en brand i Knaftenmasten utanför Lycksele vintern 2006 som slog ut TV-sändningarna i mellersta Norrland.

Andra mistolpar i Älvsbysändaren historia är att den 5 december 1969 startade TV2 sändningar, Färg-TV-sändningar inleddes den 1 april 1970, Tv 4 började sändas den 2 mars 1992 då Sverige även blev det sista landet i Europa som tillät fri reklamfinansierad television.

Den Marksänd digital-TV infördes under 1999, där Älvsbysändaren i dag sänder alla de MUX paket med kanaler som erbjuds av Boxer, sedan i våras även inklusive HD-Tv kanaler.

Älvsbysändaren är även bärare av annan länk och radiokommunikation över stora ytor i Norrbottens kustland och är ej längre en bemmanad station dygnet runt med personal utan dessa rycker in vid behov.

Står sedan Älvsbysändarmasten kvar om 50 år till är frågan, det är nog bara medieutvecklingen som styr. Men han har betytt en hel del under sina första 50 år.

Text och Foto: Sterling Nilsson

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.