Margareta beredd om en kris eller katastrof inträffar

09 AUG 2011
Skrivet av :

Margareta Lundberg är Risk- och säkerhetssamornare i Älvsbyn.

Margareta Lundberg arbetar som Risk- och säkerhetssamordnare i Älvsbyns kommun.

Ett arbete som innebär att se till så att kommunen och dess olika förvaltningar har planer för hur man hanterar kriser av olika slag.

Hon jobbar bland annat med information till allmänheten, politiker och även mot barn och ungdomar. Margareta har även handläggaruppgifter såsom löner och ekonomi med mera.

Jobbet som Risk- och Säkerhetssamordnare innebär många kontakter med andra samordnare och samverkan med Länsstyrelsen. Utbildningar är också en del i jobbet och att samordna POSOM-gruppen * samt FRG (frivilliga resursgruppen).

– Jag tycker att jag har ett bra jobb. Intressant och roligt, säger Margareta.

I år kommer Margareta att övervaka årets internationella storövning ”Barents Rescue” som Norrbotten har äran att vara värd för. En övning som går ut på förbättra beredskapen och samarbetetseffektiviteten om en katastrof inträffar.

Margaretas arbete går även ut på att ta emot förskolans barn för att visa dom vad räddningstjänstens arbete går ut på, genom bland annat filmvisning, en titt på brandbilarna och test av brandslangen.

Men Margareta slår även ett slag för jämställdheten inom brandmansyrket och försöker att få fler flickor att bli intresserade av det spännande jobbet, något som Margareta understryker.

Lönen kunde vara bättre och könskvoteringen är dålig, men det är ett arbete som hon starkt rekommenderar till kvinnor att testa på.

Margareta vill även ge Älvsbyns Energi en stjärna i kanten efter att snabbt ha varit till ortens invånares hjälp efter den senaste stora stormen som härjade i länet på försommaren och gjorde många hushåll strömlösa.

Planeringen innebär en hel del jobb vid datorn.

*Fakta om POSOM:

POSOM, psykiskt och socialt omhändertagande, är en ideell medlemsorganisation.

I huvudsak arbetar POSOM med krishantering för organisationer och företag och har ett omfattande nätverk i Sverige. POSOMs insatspersonal består av ett nätverk med vårdpersonal, präster, psykoterapeuter, psykologer och kristraumatologer.

Vid en allvarlig krishändelse hos en medlemsorganisation, larmas POSOM via en dygnet runt bemannad larmcentral. POSOMs operativa krishanteringsverksamhet utgår från sju regionala krisscentrum, vilka är geografiskt placerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Umeå, Luleå och Örebro. Utöver detta finns lokala POSOM-grupper i ett stort antal av landets kommuner. För medlemmar utför POSOM även uppdrag i andra länder.

POSOM:s uppgifter är att:

…förstärka samhällets förmåga att förebygga och hantera katastrofer, stora olyckor, samt andra svåra påfrestningar.

…bedriva räddningstjänst inom krishanteringsområdet och därigenom bistå och stödja medlemmar vid allvarlig krishändelse.

…utfärda och granska kvalitetscertifikat för POSOM verksamhet.

…bedriva utbildning och rådgivning inom räddningstjänst och krishantering.

…verka för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom krishanteringsområdet.

Källa: POSOM:s hemsida www.posom.se
TEXT OCH FOTO: ROBIN NILSSON

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.