Konfafotboll populär mix

01 AUG 2011
Skrivet av :

Många ungdomar avstår idag från att konfirmera sig, bland annat för att det krockar med andra fritidsintressen. Men nu kan fotbollsintresserade ungdomar kombinera sin hobby med att lära sig lite mer om livet och tron.

På söndagen startade årets upplaga av Konfafotboll på Älvsby Folkhögskola där alla träffas och bor.

Upplägget har varit att man träffades för en introdag i december sedan har det varit två två helgläger, som nu avslutas med två veckors läger och konfirmationsgudstjänst den 14 augusti.

Det är en hel del som avhandlas under detta läger, enskilt att läsa, lyssna, skriva. På hemorten, gudstjänster, ungdomsverksamhet, träning samt under gemensam tid vid Älvsby folkhögskola prata om kyrka, fotboll, gemenskap.

Det eftersträvas att varje dag innehåller ett tydligt konfirmationsläsningspass om ca 4 timmar med varierande pedagogisk utformning, ett eller två träningspass om sammanlagt ca 3 timmar samt tid för gemensamma sociala aktiviteter.

I fotbollsundervisningen ingår sedan en rad moment som mer eller mindre kan kopplas direkt till fotboll. Grunden i träningen som bedrivs kommer att vara teknikträning.
Inslag av spelförståelse och taktik kommer även att finnas med på olika sätt. Förutom att deltagarna ska pröva på och förkovra sig i ovanstående så kommer fotbollsundervisningen att innehålla:
Ungdomars fysiska och motoriska utveckling, Konditionsträningens grunder, Styrketräningens grunder, Kost och näringslära och Idrottsskador.

Gästtränare med erfarenheter från fotboll på elitnivå är också med under lägret, Robert ”Isse” Isaksson som tar över coachrollen för Älvsbyns fotbollsherrar under hösten, men även tränar och coachar Infjärdens damers topplag i division två, är en av dessa som vi träffar under ett av Konfafotboll träningar på Älvåkra.

Utöver detta skall man även prata om Gruppdynamik, mobbing, ledarrollen och vad som är gemensamt för dem bägge samt samtala och skapa förtroliga kontakter.

Den stora Konfirmationsdagen är söndag den 14 augusti, med högmässa i Älvsby kyrka, efteråt blir det tårta på Folkhögskolan.

Text och Foto: Sterling Nilsson

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.