Vårt Webbhotell översvämmat

03 JUL 2011
Skrivet av :
Köpenhamn centrum söndagmorgon !

Älvsbyn Just Nu:s Webbhotell ligger på Surftown som har alla sina servrar i Danmark. Även pekservern www.alvsbyn.just.nu är belägen i samma område.
Sedan lördagens våldsamma regn och åska i Danmark och sydsverige så är stora delar av IT infrastrukturen helt eller delvis utslagna.

Så här skriver Surftown i ett meddelande under söndagseftermiddagen:

Översvämningar i Köpenhamn där Surftown bedriver verksamhet utifrån tre olika datacenter som är lokaliserade i Danmark.

Det primära datacentret är det som tidigare användes av Tiscali och ligger i hamnen i Köpenhamn. Dessvärre är det detta område som har drabbats hårdast av de enorma vattenmassor vi fick i huvudet under gårdagen. Även då detta datacenter är state of the art, så kunde det som många andra datacenter i Köpenhamn inte stå emot dessa våldsamma vattenmängder.

Surftown har UPS:er, generatorback-up och de går principiellt inte ner. Men det gör tyvärr ingen nytta när
ledningarna mellan all denna säkerhet står under vatten. Därför är vi tvungna att flytta alla servrarna fysiskt till ett sekundärt datacenter. Detta är ganska ovanligt och tar dessvärre tid.

Normalt kan vi göra återställning av data på kort tid – oftast inom en timme – vid stora hårdvarufel.
Det ovanliga för oss är att vi behöver återställa stora serverinstallationer på annan hårdvara i det andra datacentret – och det kan ta tid. Vi förväntar oss att 70-80% av våra kunder är tillbaka online
innan slutet av dagen (söndag). Många är lyckligtvis redan tillbaka online.

Vi håller på att flytta alla våra kunder till det sekundära datacentret. För några av er är detta redan gjort och för ändra tar det dessvärre lite längre tid. Vi är i en helt unik force majeure situation där våra normala säkerhetsprocedurer inte har gått att tillämpa. Detta tillstånd har drabbat många IT installationer i Köpenhamn, men vi jobbar snabbt och målinriktat på att få upp alla och fungera snarast möjligt. Många är redan uppe och kör igen.

Jag kan berätta att det inte är någon data som har gått förlorad då det endast är strömförsörjningen runt om datacentret som är berört. Vi flyttar fysiskt alla delar av vår hårdvara från ett datacenter till ett annan. Vissa kunder kommer att återskapas från back-up på ny hårdvara i det sekundära datacentret.

Vi beklagar verkligen de olägenheter som detta har medfört våra kunder. Idag, söndag, arbetar vi uteslutande med att återupprätta all infrastruktur. I morgon, måndag, sätter vi igång med hur vi ska bemöta berörda kunder. Vi hoppas på er förståelse och vi kommer att hålla er uppdaterade.

Bästa hälsningar

Kresten
Kommunikationschef
Surftown

Vill du följa alla de vedermödor som ett jätteföretag i IT branchen gör: Läs här

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.