Tunnbrödsakademi bevarar svenskt kulturarv

01 JUL 2011
Skrivet av :

Sverige är ett spännande matland där tunnbröd är en självklar del i vår svenska brödkultur. Nu tas initiativet till Tunnbrödsakademien för att värna om vårt svenska kulturarv.

Vi har en lång tradition av att baka mjuka och hårda tunnbröd i norra Sverige. Syftet med Tunnbrödsakademien är att på olika sätt värna om den svenska brödkulturen. Ett forum för att gemensamt sprida och utveckla vårt fina kulturarv av att både baka tunnbrödet men även de många sätt vi kan njuta av det.

– Jag har under många år förespråkat en Tunnbrödsakademi och upplever att intresset är stort även bland andra. Det bör finnas en neutral part som leder arbetet, som samlar alla tunnbrödstillverkare, stora som små liksom konsumenter och andra intresserade, för att få med så många som möjligt. Då har vi alla förutsättningar för att lyckas med Tunnbrödsakademien, säger Kjell Jonsson Polarrenen.

– Ett forum som värnar om tunnbrödskulturen har länge saknats och det ska bli spännande att tillsammans, på bred front, värna om ett av Sveriges äldsta kulturarv, säger Torbjörn Ullsten på Mjälloms.

– Sverige profilerar sig som matland och vi vill gärna vara med och slå ett slag för tunnbrödet, säger Karin Bodin VD på Polarbröd.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.