Tre av tio anställda män i Norrbotten snusar

15 JUL 2011
Skrivet av :

Hela 29 procent av de manliga anställda i Norrbotten snusar. Bland de kvinnliga anställda 
snusar 7 procent. 
Mer än en av tio snusare, 12 procent, använder minst sju dosor snus i veckan. Det visar en undersökning som hälsoföretaget Previa har låtit göra bland 55 000 anställda.– Att snusa är bättre än att röka. Men vad många inte tänker på är att även snus är
cancerframkallande och kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, säger Urban Svensson, företagsläkare
och medicinskt ledningsansvarig på Previa.

Nästan varannan anställd som snusar i Norrbotten, 47 procent, uppger att de snusar minst 4 dosor per
vecka. Mer än en av tio, 12 procent, snusar minst sju dosor per vecka.
Flest manliga snusare bor det i Västmanland där var tredje man, 32 procent, snusar. I Gävleborg snusar bara 21 procent av de anställda männen.
Bland anställda kvinnor i riket snusar i genomsnitt 4 procent. Motsvarande siffra bland männen är 25 procent.

I Norrbotten snusar 29 procent av männen och 7 procent av kvinnorna.
– Både den enskilde anställda och arbetsgivaren har mycket att tjäna på att personalen är tobaksfri.
Därför är det viktigt att arbetsgivaren uppmanar och stöttar snusarna att sluta, säger Urban Svensson.

Hälsoföretaget Previa har kartlagt hälsotillståndet hos 55 000 anställda i hela landet mellan 2008 och
2010. Statistiken kommer från hälsoundersökningar gällande det allmänna hälsotillståndet, mat-,
tobaks- och motionsvanor samt psykosocial status.

Previas tips för att sluta snusa  
1. Planera. Bestäm redan några veckor i förväg när du ska sluta. När det är dags, släng alla dosor för
att undvika suget.
2. Berätta. Om du försöker smyga med att du ska sluta snusa är risken större att du fuskar. Berätta för
din omgivning och be om stöd och uppmuntran när det är som jobbigast.  
3. Be om hjälp. Fråga din arbetsgivare om det finns möjlighet att delta i ett program för
tobaksavvänjning via jobbet.  
4. Belöna dig själv. Det är svårt att sluta snusa. Sätt upp delmål och belöna dig själv längs vägen.

Fakta om snus 

  • Vanesnusaren har i genomsnitt snus i munnen under 13 timmar per dygn. 
  • Sammanlagt innehåller snus över 3 000 olika ämnen som är skadliga för hälsan, varav minst 28 är cancerframkallande.  
  • Den vetenskapliga forskningen om snusets effekter på hälsan är än så länge ofullständig jämfört med forskningen om rökning. 
  • Den som slutar röka med hjälp av snus riskerar att behålla och förstärka sitt nikotinberoende.  
  • När man snusar får man i sig nikotinet långsamt och under relativt lång tid i jämförelse med när man röker en cigarett. 
  • Nikotinnivåerna är minst lika höga som vid rökning, och förblir höga under längre tid.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.