Olaga intrång på RFN

28 JUL 2011
Skrivet av :

Vaktpersonal vid RFN grep fyra personer som befann sig inom skyddsområdet under torsdagförmiddan.
De misstänkta personerna är två kvinnor och två män, varav en av kvinnorna var dansk medborgare, de övriga svenskar.

De frigavs efter fastställande av identitet och förhör och avlägsnades därefter från skyddsområdet.
Brottsmisstanken rör Olaga intrång.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.