Olaga intrång på RFN

28 JUL 2011
Skrivet av :

Vaktpersonal vid RFN grep fyra personer som befann sig inom skyddsområdet under torsdagförmiddan.
De misstänkta personerna är två kvinnor och två män, varav en av kvinnorna var dansk medborgare, de övriga svenskar.

De frigavs efter fastställande av identitet och förhör och avlägsnades därefter från skyddsområdet.
Brottsmisstanken rör Olaga intrång.

Om Skribenten
Frida är en inspirerad tvåbarnsförälder som kan liknas vid en schweisisk armékniv; multifunktionell till max. Förutom idéer producerar hon annonser och artiklar. Brinner för (och med) byaanda och drömmer om världsfred.