Två nattåg till Norrland även i fortsättningen

28 JUN 2011
Skrivet av :

Trafikverket har beslutat att det även i fortsättningen ska gå två nattåg till övre Norrland. Avtalet gäller från 2013 och under maximalt 5,5 år framåt. Ett samarbete med intressenter i övre Norrland och förbättrad punktlighet ska främja ett ökat resande.Rikstrafiken, som fram till årsskiftet hade detta uppdrag, utredde nattågstrafiken under 2010 och kom fram till att den ger stora tillgänglighetsförbättringar för ett flertal kommuner.

Nattågstrafiken är därmed motiverad för fortsatt avtal, men utredningen konstaterade att det räcker med ett nattåg i vardera riktningen jämfört med dagens två tåg.

Rikstrafikens förslag om att minska trafiken fick kraftig kritik när utredningen skickades ut på remiss. Inget beslut fattades i frågan utan det lämnades till Trafikverket, som sedan 1 januari 2011 tagit över verksamheten, att besluta i frågan.

Trafikverket har träffat regionala företrädare i övre Norrland inför beslutet och dessa har alla påpekat vikten av nattågen och visat en vilja att bidra till en utveckling av trafiken. Trafikverket har därför beslutat att upphandla två nattåg i vardera riktningen på sträckan Stockholm-Narvik från 2013.

Avtalet förutsätter att företrädare från övre Norrland samverkar för att på olika sätt öka resandeströmmen under de kommande åren. Avtalet föreslås gälla under maximalt 5,5 år.

Tillsammans med kommande operatörer och branschföreträdare i regionen ska Trafikverket också arbeta för att stärka punktligheten, bland annat genom en högre prioritering av nattågen. Det kan också handla om att genomföra mindre infrastrukturåtgärder som den kommande trafiken kan behöva.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.