Socialdemokraterna i Älvsbyn valde parken framför tåget

02 MAJ 2011
Skrivet av :
Tobias Baudin

Socialdemokraterna i Älvsbyn tågade inte genom byn på 1 maj. Istället bjöd partiet in alla intresserade till Lomtjärnsparken för tal, aktiviteter och servering.
Huvudtalare var Tobias Baudin, vice ordförande i Kommunals förbundsstyrelse.

Baudin har nyligen flyttat från Luleå till Stockholm med sin familj vilket han tyckte kändes konstig att som ur-norrbottning säga.
– Men å andra sidan är glädjen större att få besöka Norrbotten och Älvsbyn, menade Baudin vars tal byggde på parollen om arbete, rättvisa, frihet och fred.

En hel del folk hade sökt sig till Lomtjärnsparken.

– Vi som samlats här i dag bär på hoppet om en annan framtid. En bättre värld. Vi ser möjligheter och känner lust att förändra.

Bill Nilsson.

Bill Nilsson, kommunalråd, följde samma tema i sitt tal.
– Vi är tusentals människor som på olika platser samlats under parollen jämlikhet och utveckling för att vi vill ha rättvisa.
Nilsson talade också om betydelsen av en långsiktig och bra ekonomi i kommunen.
– De senaste åren har vi lyckats bygga en stark ekonomi, menade han och påminde om överskotett på nio miljoner kronor för 2010.
– En stark ekonomi gör att vi kan bygga både Godsterminalen och den nya skolan.

Helena Öhlund

Helena Öhlund, blivande kommunalråd, gjorde en reflektion.
– När jag talade i Forum på 1 maj förra året kändes som att vi skulle göra ett bra val. Så blev det inte. Vi fick inte medborgarnas fulla förtroende, påminde Helena och berättade att paritet analyserat och tagit lärdom av valresultatet.
Nedläggningen av kommunala musikskolan var ett beslut som kostade socialdemokraterna i Älvsbyn många väljare.
– Men nu har vi återinfört den frivilliga musikundervisningen och dessutom kompletterat den med dans och teater. Att bryta upp gamla strukturer och ersätta dem med nya aktiviteter kan ibland vara bra.

Delar av publiken i Lomtjärnsparken.

Hon sade också känna stolthet över att i fullmäktige tagit beslutet om finansiering av en ny skola.
– Vi socialdemokrater och delar av vänstern värnar om en bra lärandemiljö för våra barn. När den nya skolan står klar får både lärare och elever äntligen en dräglig arbets- och lunchmiljö.
I samband med förstamajfirandet i Lomtjärnsparken så hedrades trotjänarna Sonja Berglund, 75 år, och Runo Bergkvist, 79 år, med var sin Hjalmar Branting-medalj.

Barnen gillade ponnyridning allra bäst och fördrog ridskolans aktiviteter framför politiska tal.

Fakta Tobias Baudin:
Baudin var 22 år när han började jobba som maskinist i Luleå kommun.
I 25-årsåldern fick han sitt första fackliga uppdrag som vice ordförande i sektionen i Luleå. Baudin hann även med att vara sektionsordförande innan han blev vald till ordförande i Norrbotten.
I juni 2010 valdes han till förste vice ordförande i Kommunals förbundsstyrelse.
TEXT: TONY BEERGLUND
FOTO: STERLING NILSSON

Det serverades också en och annan korv.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.