Samerna och Markbygden vind AB överens om tagen

30 MAJ 2011
Skrivet av :
Martin Lundgren, Patrik Lundgren, Anders Ruuth (som skakar hand) Mikael Kyrk, Wolfgang Kropp (som skakar hand), Johan Lundgren, Mattias Eriksson.

Markbygden Vind AB och Östra Kikkejaurs sameby tar varandra i hand. Nyligen teckandes ett samarbetsavtal inför bygget av Europas största vindkraftspark utanför Piteå.

– Vi har hittat en långsiktig lösning så att vi båda kan bedriva våra verksamheter i området, säger Anders Ruuth, ordförande i Östra Kikkejaurs sameby, och får medhåll av Wolfgang Kropp, CEO för Markbygden Vind AB.

Markbygden Vind AB ägs till 75 procent av svenska Svevind Holding och till 25 procent av tyska vindturbintillverkaren ENERCON. Tillsammans vill de bygga 1 101 vindkraftverk i närheten av byarna Långträsk och Koler inom Piteå kommun.

Nästan hela den gigantiska parken hamnar i Östra Kikkejaurs renbetesland. Det kommer att leda till störningar för renskötseln, inte minst under uppbyggnadstiden.

– Men nu är vi överens om tagen och hur eventuella problem som uppstår ska hanteras. Vi är väldigt glada och ser fram mot ett fortsatt samarbete med Östra Kikkejaur, säger Wolfgang Kropp och betonar att han har den allra största respekt för den samiska kulturen och rennäringen.

– Vår målsättning har hela tiden varit att hitta lösningar som bidrar till att både vindkraften och renskötseln kan samverka och existera tillsammans. Helt enkelt att hitta en samsyn.

Även Anders Ruuth är nöjd med uppgörelsen som nåtts efter fyra och ett halvt års förhandlande.

– Avtalet inger framtidstro och nu ser vi möjligheter för våra barn att kunna föra vårt samiska kulturarv vidare i generationer.

Ruuth hoppas också på ett fortsatt givande samarbete mellan Markbygden Vind AB och Östra Kikkejaurs sameby.

– Vi lär få anledning att träffas många gånger framöver för att samråda om olika saker. Det är ju fortfarande svårt att i detalj sia om vad utbyggnaden av vindkraften innebär för renskötseln. Men nu har vi hittat både ekonomiska- och verksamhetsmässiga lösningar som vi tror borgar för ett bra samarbete och att vi i samförstånd kan lösa oförutsedda problem som dyker upp under resans gång.

För Markbygden Vind AB innebär avtalet med Östra Kikkejaur att det jättelika industriprojeket kan drivas vidare och att arbeten av mer praktisk och konkret karaktär kan påbörjas.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.