Musikskolans vänner kommer att leva vidare

08 MAJ 2011
Skrivet av :
Lars-Ingvar Wendt som lämnar över ordförandeskapet till Stig Sundström i Musikskolans Vänner.

Vid söndagens årsmöte hos “Musikskolans Vänner”, framkom det att föreningen kommer att fortsätta att leva vidare minst ett år till.

Den startades i samband med den jättelika insamlingen av namnunderskrifter för en begäran om folkoröstning om Musikskolans nedläggning i December 2009. Insamlingen avbröts när drygt 25% av kommunens innevånare skrivit på efter en veckas arbete. Det krävs 5 % av de röstberättigades underskrifter för att begära en folkomröstning skall kunna genomföras.
Efter diverse uppvaktningar av kommunen och hantering i kommunstyrelse och fullmäktige så avslogs frågan om folkomröstning av musikskolan, som sedan också lades ned.

Turbulensen var total och föreningens ordförande Lars-Ingvar Wendt röstades in i kommunfullmäktige för Folkpartiet i Älvsbyn vid valet den 19/9 2010.

Nu kommer ju musikskolan att återuppstå i Älvsbyn. Detta gör att föreningen Musikskolans Vänner kommer att fortsätta att bevaka alla turer i ärendet samt vara beredd att verka vid behov.

Lars-Ingvar Wendt lämnar över ordförandeskapet i Musikskolans Vänner till Stig Sundström, för att inte skapa jävsförhållanden i det fortsatta arbetet som kommunpolitiker.

Stig Sundström kommer att fortsätta arbetet med Musikskolans Vänner och vara beredd att agera vid behov de närmaste åren för att se att musikskolan blir verklighet.

Text och Foto: Sterling Nilsson

Om Skribenten
Frida är en inspirerad tvåbarnsförälder som kan liknas vid en schweisisk armékniv; multifunktionell till max. Förutom idéer producerar hon annonser och artiklar. Brinner för (och med) byaanda och drömmer om världsfred.