Gåva till cancerfonden

16 MAJ 2011
Skrivet av :

Vid en ceremoni på Älvsbyhus under måndagen överlämnades en gåva på 181000 kronor till Lions Cancerfond i Umeå.

Det hela är resultatet av auktionen för välgörenhet, som Älvsbyhus och Lions Älvsbyn genomförde lördag 7 maj. Knuth Sjöberg repressenterade Lions Cancerfond i Umeå och mottog gåvan på 181000 kronor från Kent Johansson Vd för Älvsbyhus, allt under överinseende av Sara Risberg, Älvsby Lions President.

Knuth Sjöberg berättar att man även från fondens sida tycker att detta insiativ i Älvsbyn är mycket lovvärt och tackade för den fina gåvan.

Det är i första hand tre former av cancerforskning i Umeå som prioriteras av fonden, och det är Prostata-, Bröst och Leukemiforskningen.

Kent Johansson framhöll att mycket av valet av mottagare för auktionen föll sig helt naturligt till Cancerfonden, inte minst då många som jobbar eller har jobbat inom företaget har drabbats av denna sjukdom.

Som ”Älvsbyn Just Nu” skrev den 7 maj, så inkom det 140000 kronor under själva auktionen, men även i samband med efterarbete kom det in ytterligare 41000 kronor, totalt alltså 181000 kronor.

Text och Foto: Sterling Nilsson

Fakta:

  • Pengarna är öronmärkta till Lions Cancerfond i Umeå.
  • Det är en Cancerfond som startade 1965 i Edefors norr om Boden och som blivit en hjärtefråga för Lionklubbarna inom Norrbottens- Västerbottens- Västernorrlands- och Jämtlands län.
  • Lionsklubben i Edefors startade Cancerfonden 1965 med målsättningen att skapa en insamling världen över till bekämpning av cancersjukdomar.
  • Med mycket stor kraft arbetades under en 6-års period på det syftet, men då det inte visade sig genomförbart togs beslut att i lionsanda skapa en nationell fond kallad ”Lions Cancerfonden i Umeå”.
  • Förutom stöd till Cancerforskningen har Cancerfonden i Umeå även bidragit med resurser för inköp av speciell utrustning och för forskningen unik apparatur.
  • Fonden ser till att forskning ständigt pågår för att öka kunskapen om Cancersjukdomarna. Forskningen är främst lokaliserad till Norrlands Universitetssjukhus (NUS) i Umeå, men vissa projekt pågår även i samarbete med flera andra sjukhus i Norra regionen. Därigenom skapas förutsättningar för att tillförsäkra innevånarna i Norra Regionen en god vård. 
  • Årligen fördelas 5 miljoner kronor till forskning och därmed behövlig, tillhörande utrustning.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.