Arvidsträskberget blir reservat

04 MAJ 2011
Skrivet av :

Länsstyrelsen har beslutat att bilda 13 nya naturreservat och att utvidga ett befintligt. Ett av de nya är Arvidsträskberget utanför Älvsbyn. Samtliga reservat ligger på Sveaskogs mark och har riktigt höga naturvärden.
För att skydda värdefulla naturskogar runt om i Norrbottens län har Länsstyrelsen den 28 april 2011 beslutat att bilda 13 nya naturreservat och utöka 1 befintligt naturreservat. Områdena är riktiga pärlor med gamla, ofta urskogsartade skogar. De nya naturreservaten är genom sina högklassiga naturvärden ett viktigt bidrag till att nå miljömålen om levande skogar och bevarandet av biologisk mångfald. Många ligger lättillgängligt och är väl värda ett besök, som till exempel Lill-Huvberget med sina populära fiskevatten!

Så här skriver länsstyrelsen om Arvidsträskberget:
”Reservatet på Arvidsträskberget utgörs av en långsträckt sydsluttning. Den östra delen av naturreservatet kännetecknas av en dramatiskt utskjutande sydbrant.
Delar av området är mycket blockrikt, framför allt i den östra delen, där det även finns en ravin.
På Arvidsträskbergets sydsluttningar växer en tallskog som är tydligt påverkad av tidigare bränder. Branden har skapat en intressant och varierande skog. I vissa delar av området växer till exempel tallarna väldigt tätt och på andra ställen är det gott om lövträd. I svackor och fuktigare delar tar granen över. Den döda ved som finns i området är till största delen klenare självgallrade barr- och lövträd, det betyder att träden har stått så tätt att de har börjat konkurrera ut varandra och en del träd har dött och fallit till marken.
Föreskrifter
Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
• tälta
• vandra
• göra upp en mindre eld. Glöm inte att ta med egen ved!
• köra skoter
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar
Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!
Hitta hit
Arvidsträskberget ligger 10 kilometer sydväst om Älvsbyn. Reservatet nås genom vägen som går mellan byn Korsträsk och Långträsk. Norr om byn Djupvik går en skogsbilväg som leder till reservatet.”

Övriga nyutsedda reservat är (klicka på reservatsnamnet så kommer du till länsstyrelsens motivering):

Arjeplog  Ballekvare  Jokkmokk  Ligga
 Arvidsjaur  Mattisberget  Älvsbyn  Arvidsträskberget
 Stinttjärn  Överkalix  Laxforsberget
 Boden  Kuoratjjaure   Övertorneå  Kitinvaara
 Långmyrskogen  Kuusilaenpalo
 Pajala  Tuomikursun   Paljaskero
 Piteå  Lill-Huvberget   Vittakero

Alla nya naturreservat ligger på Sveaskogs mark och är ett resultat av flera överenskommelser som Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Sveaskog har gjort. De skogar som ingår i naturreservaten hittades när Länsstyrelsen inventerade statlig skog under 2003-2005. Totalt kommer ca 170 reservat att bildas på Sveaskogs mark till följd av inventeringarna.

FOTO: LÄNSSTYRELSEN

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.