Nio miljoner kronor i vinst för kommunen – bolagen gick också plus

20 APR 2011
Skrivet av :

Älvsbyns kommun redovisar ett resultat för 2010 på nio miljoner kronor. Därmed nåddes det förväntade målet.
Överskottet på nio miljoner är resultatet efter finansnetto.


Året innan, 2009, blev överskottet 5,4 miljoner kronor.
Resultatet gäller kommunförvaltningens redovisning och omfattar allt från skola och omsorg till fritid samt räntor på lånade pengar.

Bolagen gick också plus
Utöver själva förvaltningen så har kommunen en hel del verksamhet i egna bolag. Den verksamheten omfattar bland annat fastigheter, gator, VA och fjärrvärme.
Den koncern som samlar bolagen redovisar ett överskott på några miljoner, uppger Norrbottens-Kuriren.
Älvsbyns Energi, som bland annat leverarar fjärrvärme, ökade under 2010 antalet abonnenter och hade vid årets slut 1.096 kunder, varav 959 villor. Såväl värmeproduktionen som elproduktionen ökade 2010 jämfört med året innan.
Bolaget har dock långa skulder på 193 miljoner kronor vilket gör att räntekostnader drar ner resultatet. Resultatet efter finansnetto för Älvsbyns Energi 2010 landade därför på blygsamma 75.000 kronor.

Älvsbyns fastigheter redovisar ett resultat efter finansnetto för 2010 på 3,7 miljoner kronor.. Övrigt att notera är att bolaget under året köpte en fastighet i centrala Älvsbyn med 21 lägenheter och tre lokaler.
Bolaget har i dag totalt 454 lägenheter. Antalet outhyrda lägenheter motsvarade vid årsskiftet 2,6 procent av beståendet.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.