Kommunala Musikskolan återuppstår

12 APR 2011
Skrivet av :

Kommunala Musikskolan i Älvsbyn återuppstår med Fritids- och kulturförvaltningen som huvudman.
Lektionerna ska bedrivas under lektionstid. Det beslutade kommunstyrelsen på måndagen.
– Vi fick ju nästan som vi ville, säger Lars-Ingvar Wendt, folkpartiet.Ursprungsförslaget var att Musikskolans undervisning skulle bedrivas utanför lektionstid, på håltimmar och efter skoldagens slut. Men detta röstades ner av en enig opposition.
Vänsterpartiets motion om musikskoleundervisning på lektionstid bifölls.
– Ja, inför valet så lovade vi att återinföra kommunala Musikskolan. På den punkten var alla oppositionspartier eninga, berättar Wendt.
Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna ville dessutom att Musikskolan skulle lyda under skolförvaltningen, inte Fritid och kultur. Men det förslaget föll med rösterna 5-8 eftersom vänsterpartiet sympatiserade med socialdemokraterna.
Det innebär att fritids- och kulturchefen Kjell Tegnelund nu även blir Musikskolechef.
– Vi tycker väl helt enkelt att Musikskolan borde lyda under skolförvaltningen precis som alla andra skolfrågor, säger Wendt.
Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna reservade sig mot beslutet.
Musikskolan startar om till hösten och kommer även att erbjuda sång, teater och dans. I vintras gjorde Fritid och kultur en enkät bland eleverna i Älvsbyn. 848 ungdomar tillfrågades och 622 svarade.
Av dem sade sig  372 vara intresserade av en Musik- och kulturskola.
281 vill förkovra sig i musik, 79 på dans och 39 på teater.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.