Har Älvsbyn god självkänsla?

26 APR 2011
Skrivet av :
Näringslivschefen Pär Jonsson skriver i sin senaste näringslivskrönika.

Har Älvsbyn god självkänsla?
När vi utvecklar varumärken måste vi precis som när vi bygger människor skilja på självkänsla och självförtroende.
Självkänsla är den insikt man har om sig själv och sitt inre liv. Självförtroende är omgivningens syn på vår förmåga.
Med god självkänsla blir vi mer inifrånstyrda (egna behov och värderingar), medan självförtroende som påverkas av kritik
och beröm riskerar att göra oss mer utifrånstyrda.

Nyföretagande i topp
Sysselsättning är ett grundfundament för en ort. En viktig förutsättning är entreprenörerna som startar, driver och
utvecklar företag. Vi är i topp i norrbotten vad gäller nyföretagande samt inom ung företagsamhet. Goda resultat för
vårt entreprenörcentra samt för vår gymnasieskola. Vi ligger dessutom i Sverigetopp när det gäller kvinnligt företagande.
En viktig fråga är varifrån vår entreprenörsanda kommer.

En historisk förklaring
Efter att jag läst Uno Westerlunds bok ”En svensk historia från periferien” framtonar bilden av Älvsbyborna som ett självständigt folk. År 1822 sparkade vi en utsänd präst som inte fungerade, trots att vi var tvungen att gå ända till Högsta domstolen. Samma år vann vi en tvist med moderförsamlingen om plogningen från Öjebyn till Älvsbyn, även det gick till Högsta domstolen. På 1800-talet bröt vi oss också lös från Pite socken.
Vid samtal med författaren framtonar en bild av ett självständigt folk med entreprenörskap i blodet.

Är vi en utvecklad kommun eller en kommun i utveckling.
En viktig del av varumärkesbyggandet är att bygga den kollektiva självkänslan.
Självkänsla bygger vi inifrån vilket omgivningen upplever som vårt självförtroende.
Viktigt att det inte slår över i självgodhet, en känsla att vi är så bra att vi inte behöver utvecklas. Tillsammans måste vi fortsätta med utvecklingen av Älvsbyn.

Näringslivskrönika av:
Pär Jonsson, Näringslivschef
Älvsbyns kommun

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.