Framtidens sjukvård diskuterades i Älvsbyn tillsammans med landstingsrådet Kent Öhgren

15 APR 2011
Skrivet av :
Kent Öhgren

På torsdagskvällen besökte landstingsstyrelsens ordförande Kent Ögren, Älvsbyns socialdemokraters representantskap för att informera och debattera om närsjukvården. Anledningen till besöket var den rapport som Närsjukvårdsutredningen nyligen lagt fram under rubriken ”Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten – hot, möjligheter och vägval inför år 2020”.

Samtidigt som det slogs hål på myten om ständiga besparingar, belystes problemet att kostnaderna för sjukvården, på grund av en åldrande befolkning, utflyttning av unga och medelålders samt medicinska och tekniska landvinningar, ökar mer än vad som är möjligt att investera. Därför kommer framtiden att kräva organisatoriska förändringar.

Det som föreslås i rapporten är att styra om patienter och resurser från sjukhusen till primärvården men att alla länets sjukhus fortfarande ska vara i drift 2020, om än med vissa organisatoriska förändringar.

Beslut i frågan fattas tidigast till hösten och nu är det Landstingets förhoppning att den här rapporten ska väcka en öppen debatt om framtidens sjukvård.

Förutom informationsfilm och föredragning av Kent Ögren bjöd torsdagskvällens möte på gruppdiskussioner, frågestund och kaffebröd.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.