Extra många hastighets-kontroller under påskveckan.

15 APR 2011
Skrivet av :

Under hela vecka 16 ökar polisen övervakningen av hastigheterna på det statliga vägnätet. Statistik visar från tidigare år visar att antalet omkomna i trafiken ökar under april månad jämfört med januari, februari och mars.


Påskveckan innebär ett ökat resande och de torra och isfria vägarna bidrar till högre hastigheter. Att hålla hastigheten och ordentligt avstånd samt ta god tid på sig är viktiga budskap till trafikanterna som ska ut och resa under påskveckan.


– Medelhastigheten har minskat de fyra senaste åren men höga hastigheter bidrar fortfarande till svåra olyckor med alltför många omkomna i trafiken. Om alla höll hastighetsgränserna skulle ytterligare cirka 100 liv räddas på de statliga vägarna. Polisen ökar hastighetskontrollerna under hela påskveckan och särskilt på vägar med höga tillåtna hastigheter, säger kommisarie Bengt Svensson, Rikspolisstyrelsen.

Många olika åtgärder som till exempel säkrare fordon, trafiksäkerhetskameror, mitträcken, säkra sidområden och nya hastighetsgränser har bidragit till allt färre döda och skadade i trafiken. Att hålla hastigheten, ta pauser och välja säkra vägar gör resan betydligt säkrare och tryggare.

– När vintern är över så ökar också hastigheterna och därmed konsekvenserna vid en olycka, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör, Trafikverket. Vi ser en tydlig ökning av de svåra olyckorna under vår och sommar och polisens övervakning är en viktig insats för en säkrare trafik.

NTF och dess medlemsorganisationer kommer att genomföra aktiviteter i ett 100-tal kommuner, bland annat genom att bemanna större rastplatser.

– Många tror att man vinner mycket tid genom att köra fort. Faktum är att om man ökar från 80 km/tim till 90 km/tim så vinner man knappt fyra minuter på en fem mil lång resa. Men risken att dö vid en olycka fördubblas, säger NTF:s vd Jan Sandberg.
Foto: Ragnar Lilliestierna

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.