Byborna i Korsträsk värnar om sin skola och fick tips om hur förskolan kan drivas i privat regi

07 APR 2011
Skrivet av :

Vad behöver Korsträsk?
Den frågan ställde centerpartiets representanter vid ett möte i byn på tisdagskvällen.
Svaret blev:
– Unga familjer och barn samt bevarandet av skolan. 

Unga familjer, barn och ett bevarande av skolan. Det står högst på Korsträskbornas önskelista.På önskelistan fanns även en gång och cykelväg till Älvsbyn samt attraktiva sjönära tomter.
Nyligen presenterade centerpartiet sin vision för blomstrande byar.
– En levande landsbygd är något som vi i centern alltid jobbat för. Blomstrande byar stärker tätorten, säger Göran Lundström, kommunpolitiker.

Babyboom i byn
Mötet i Korsträsk hade lockat ett 20-tal personer.
– Vi vill lyssna på vilka önskemål och behov som finns i byarna. Samtidigt hoppas vi kunna  uppmuntra byborna till engagemang i olika former.

Ett 20-tal personer hade sökt sig till byagården i Korsträsk.

Utvecklingen i Korsträsk är för tillfället positiv. Förra året föddes tio barn och antalet tomma hus är få.
– De fastigheter som är till salu säljs förhållandefvis fort.
Enda orosmomentet är, enligt centern, rädslan att skolan läggs ner.
– Skolan vill byborna ha kvar eftersom den är väldigt viktig för bygdens framtida möjligheter att utvecklas i rätt riktning.

100 000 per barn och år i barnomsorgspeng
Som vi tidigare skrivit är centern kritiska till bygget av en ny storskola för 50 miljoner kronor i tätorten.
– Vi tycker att de pengarna kan sparas om skolorna i byarna nyttjas. Elever i Älvsbyn skulle ju exempelvis kunna bussas till Korsträsk.
Förskolan är också viktig för Korsträsk. I dag får inte alla barn i Korsträsk plats.

Göran Lundström (t.v) ser gärna en privat förskola i Korsträsk.

Matilda Wiklund informerade byborna om möjligheten att driva förskolan i egen regi. För utbildade lärare finns möjligheten att söka så kallad barnomsorgspeng. Den ligger runt 100 000 kronor per barn och år. Med tillräckligt många barn skulle en sådan lösning vara fullt möjlig. Dessutom är den barnomsorgspengen lagstadgad och godtagen i Älvsbyns kommun.
– Det vore bra och skulle berika kommunen, tycker Göran Lundström och fortsätter.
– En privat förskola skulle säkert kunna locka föräldrar från kringliggande byar och tätorten att ha sina barn där. Vi behöver mångfald även inom omsorgen. Hur skulle det se ut om vi exempelvis bara hade en mataffär där alla var tvungna att handla? Då kan också var och räkna ut hur ledarskapet skulle bli och att priserna skulle bli högre.

Vidsel nästa…
Centerpartiet i Älvsbyn planerar att fortsätta sin byaturne. Preliminärt finns ett besök i Vidsel på agendan den 12 maj.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.