Auktion för Cancerforskning

30 APR 2011
Skrivet av :

Lördagen den 7 maj, kommer Älvsbyhus att i samarbete med Lions i Älvsbyn att arrangera en jätteauktion där material från fabriken som inte längre behövs kommer att auktioneras ut.
Det är Takstolar, virke, limträbalkar, bänkskivor, kyl/sval, diskmaskiner, diverse skåpar, kontorsmöbler, fönster, dörrar m.m. Alla intäkter kommer oavkortat att gå till Cancerforskningen i Umeå.

Från kl 10 kommer visning att ske vid Älvsbyhus av det som är med i utropen vid Auktionen och kl 11 så börjar klubban att svingas.
Så går du i bygg eller renoveringstankar så kan du göra klipp här, dock förväntas det vara många som ger bra bud och priserna kommer säkert att pressas upp till rätt bra slutbud.

Det mesta är helt fabriksnya detaljer som ej längre ingår i produktionen samt en del invetarier som använts men som ligger och tar plats.

– Vi gör det i samverkan med Lions Älvsbyn och intäkter skänks till Cancerfonden i Umeå, säger Älvsbyhus kommunikationschef Elisabeth Ennefors.

– Vi har några medarbetare som tyvärr drabbats av cancer och detta är ett sätt att uppmärksamma och stötta dem och anhöriga och samtidigt bidra till forskning. Det känns toppen att få vara delaktig i arrangemanget och framförallt i ett företag där man jobbar med denna policy, avslutar Elisabeth Ennefors.

Sara Risberg

Älvsby Lions President Sara Risberg, känner stor tacksamhet till Älvsbyhus vällovliga insiativ till denna auktion.
– Vi kommer att ha 10-15 av våra medlemmar på plats för att allt skall gå så smidigt som möjligt.

Det här är första gången som denna typ av auktion arrangeras i Älvsbyn, där ett företag och Lions samarbetar mot samma mål.

– Vårt övriga arbete inom kommunen får nu prova på detta och se om det kan bli fler arrangemang av denna typ. Vårt arbete mot företagen är redan mycket gott inom Älvsbyn och Sara Risberg hänvisar till exempelvis skyltsöndagens aktiviteter där gensvaret är mycket stort.

Att pengarna dessutom är öronmärkta till Lions Cancerfond i Umeå, glädjer Sara än mer. Det är en Cancerfond som startade 1965 i Edefors  norr om Boden som blivit en hjärtefråga för Lionklubbarna inom Norrbottens- Västerbottens- Västernorrlands- och Jämtlands län.

Lionsklubben i Edefors startade Cancerfonden 1965 då med målsättningen att skapa en insamling världen över till bekämpning av cancersjukdomar. Med mycket stor kraft arbetades under en 6-års period på det syftet, men då det inte visade sig genomförbart togs beslut att i lionsanda skapa en nationell fond kallad ”Lions Cancerfonden i Umeå”.

Förutom stöd till Cancerforskningen har Cancerfonden i Umeå även bidragit med resurser för inköp av speciell utrustning och för forskningen unik apparatur.  Fonden ser till att forskning ständigt pågår för att öka kunskapen om Cancersjukdomarna. Forskningen är främst lokaliserad till Norrlands Universitetssjukhus (NUS) i Umeå, men vissa projekt pågår även i samarbete med flera andra sjukhus i Norra regionen. Därigenom skapas förutsättningarna för att tillförsäkra innevånarna i Norra Regionen en god vård. Årligen fördelas 5 miljoner kronor till forskning och därmed behövlig, tillhörande utrustning.

Text och Foto: Sterling Nilsson

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.