Visionen som skapar blomstrande byar i Älvsbyn

22 MAR 2011
Skrivet av :
Centerpartiet i Älvsbyn vill bevara och utveckla byaskolorna. På bilden syns Agneta Nilsson, Matilda Wiklund, Göran Lundström, Maria Karlsson och Gun-Britt Johansson. Arkivbild.

Centern vill bevara och utveckla skolorna i Vistträsk, Korsträsk och Vidsel som en grund för att skapa blomstrande byar i kommunen. Nedan följer partiets vision i sin helhet:
Centerpartiets vision:
Blomstrande byar ger en stark tätort
Blomstrande byar behöver en helhetssyn, där det gäller att se alla möjligheter och att allt hänger ihop.
Helhetssynen gör att livet i byn ska ses som en helhet; om den en biten efter den andra tas bort, faller snart livet ihop även om det finns byaprojekt som försöker kompensera det vi nyss tagit bort med annat.
För att nå Visionens mål krävs hushållning
Om vi vill uppmuntra livet i byarna gäller det att ta varje chans som dyker upp för att stödja – hjälpa – utveckla dem.
Centerpartiet har en tro på att Älvsbyns Kommun bäst kan utvecklas om vi tillsammans medvetet jobbar för att livet i byarna fortsätter att stärkas. Detta vill och säger många, men när resurserna inte räcker till allt, gäller det att bestämma sig för vad som är viktigt.
Då gäller det att medvetet inte samla allt i tätorten, utan ta vara på alla chanser där det går att behålla – starta – flytta någon verksamhet till en by. Detta kan gälla barnomsorg, skolverksamhet, ensamkommande flyktingbarn, äldreomsorg, föreningsliv, kulturaktiviteter eller företagande.
Vi anser att blomstrande byar skapar behov av en stark tätort. Det finns ingen motsättning mellan tätort och byar, bägge behövs.
Blomstrande byar behöver barnfamiljer
Vi anser även att bästa förutsättningarna för en bys framtid, är att det finns bra förutsättningar för barnfamiljer. Ett område som är viktigt för dessa är att det finns en bra skola, helst i byn.
Därför arbetar vi för att de skolor som idag finns i Korsträsk, Vistträsk och Vidsel ska eller kan behållas och helst utvecklas.
I hushållningens tecken innebär det att någon ny skola inte kan byggas i tätorten, eftersom den kostnaden då kommer att ta bort de pengar som behövs för att driva skolorna i byarna.
Kanske inte alla på en gång, men inom kort när elevantalet gått ner ännu mer. Satsa inte alla resurser på ett kort utan använd dem utifrån en helhetssyn. Barn passar inte in i stordriftstänkandet.
Centerpartiets vision är istället;
* att utveckla de skolor som finns idag med friska idéer
* att samarbete behövs med andra aktörer på respektive orten tex. Byaföreningar, idrottsföreningar mm kring lokalfrågor.
* att öka kunskapen om hur barnomsorgspengen kan nyttjas för att skapa mindre enheter för tex familjedaghem (tidigare dagmammor) och skolbarnomsorg sk. fritids. En viktig möjlighet för byar!
* att göra nödvändiga förändringar i befintliga lokaler istället för att driftsätta en ny stor skola
Många av barnen kan må bättre
Centerpartiet menar också att barn mår bättre av att gå på mindre skolenheter än att samla ihop dem i stora enheter. Enligt skolchefens svar till KF under hösten ger små enheter också eleverna möjlighet till kvalitativa bättre resultat.
I de små skolorna blir barnen sedda, socialt trygga, får ett större hänsynstagande till andra, ges en bättre social ”kontroll” från känd personal, mm.
Ska vi behålla – utveckla byaskolorna måste vi kreativt fundera på hur vi behåller /ökar elevantalet. Det finns alltid en minimigräns där det pedagogiskt och ekonomiskt inte är försvarbart att fortsätta driva en enhet. En frisk idé vore att föräldrar, även de på tätorten, som vill ha sina barn i någon byaskola, påtalade det för kommunen. Det skulle ge en chans för föräldrarna att påverka sina barns skolsituation och skulle även vara ett sätt att säkerställa fortsatt skolverksamhet i nuvarande byaskolor genom ökat elevantal.
Om vi kan säkra framtiden för skolorna med nya idéer, förbättrar det även förutsättningar för att barnfamiljer vågar flytta ut i byarna. De vet att skolan blir kvar under en längre tid. Undersökningar i andra kommuner visar att barnfamiljer helst vill bo lite utanför tätorten men ändå ha acceptabelt nära till service.
Kan stärka varumärket
Om Älvsbyns kommun skulle satsa på blomstrande byar, skulle vi få något som utmärker oss från andra i landet.
Vi skulle bli den naturnära, miljövänliga och barninriktade kommunen.
I en tävling kring enbart stora tätorter och ”stora skolbyar” kommer Älvsbyn alltid att förlora mot andra större orter.
Den livskvalitén som blomstrande byar skapar kan Älvsbyns kommun bestämma sig för att vi ska möjliggöra och marknadsföra tillsammans.
Centerpartiet i Älvsbyns kommun

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.