Varumärkesarbetet i Älvsbyn

28 MAR 2011
Skrivet av :
Älvsbyns kommuns näringslivschef, Pär Jonsson, skriver om sina funderingar kring varumärket Älvsbyn.
Innan helgen samlades en grupp av politiker, föreningsfolk och företagare för att diskutera hur Älvsbyn kan göras attraktivare.
Nedanstående krönika skrevs strax innan. Läs den här i sin helhet:

”Är Älvsbyn attraktivt?
Vi ser en tydlig förskjutning av värderingar för varje generation. Behovet av det materiella välståndet ersätts allt mer av attraktiva miljöer. Mötesplatser där vi får utbyte och energi av andra människor.
Orters attraktivitet förknippas ofta med det yttre, naturskönt läge och välskötta fastigheter. Faktorer som naturen, kommunens planering och fastighetsägarnas investeringar kan påverka. Frågan är om det räcker som attraktionskraft till nästa generationen? I vilken miljö vill de leva sina liv och var vill de slå sig till ro på ålderns kant?

De mjuka frågorna tar allt mera plats i orters attraktion. Ett exempel är ortens varumärke.
Dagens kommunikationslandskap har medfört att vi inom marknadsföring fokuserar allt mer på varumärkesarbeten. Så även i Älvsbyn.
Tillsammans med politiker, företagarna, köpmännen och andra aktörer i kommunen bedriver vi ett varumärkesarbete med platsen Älvsbyn som plattform.
Vi försöker skapa en enad bild av vad vi ska kommunicera om Älvsbyn.

Kostnadseffektiv marknadsföring
Det nya kommunikationslandskapet ger möjligheter till kostnadseffektiv marknadsföring.
Filmarbeten som bedrivs på orten skapar sysselsättning och stärker attraktiviteten.
Den 21 maj sänder radion ”Ring så spelar vi” under 2 timmar direkt från Storforsen Hotell. Från kommunen har vi en policy att inte köpa arrangemang, den kostnad vi har är främst arbetskostnad för att ragga arrangemang.

Kommuninvånarna är viktiga ambassadörer
En annan viktig framgångsfaktor är de 8500 ambassadörerna i kommunen. Vilken bild av orten förmedlar ni till era barn vid middagsbordet eller till människor från andra orter?
Tänk på att starka varumärken löser problem internt, utåt kommunicerar de ett enat budskap, sina styrkor!”

Näringslivskrönika av:
Pär Jonsson, Näringslivschef
Älvsbyns kommun

Torsdagen den 17 mars 2011

Krönikan finns även på: www.facebook.com/alvsbyn

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.