SMÄKK:s första Årsmöte

18 MAR 2011
Skrivet av :

På bilden syns Jan Martinsson, Bo Öhlund, Olov Eriksson,
Mikael Christiensson, Erik Lindström, Jonas Eriksson,
Robert eriksson, Andreas Lundqvist, Thomas Hedberg,
Sture-Ove Engström,Rikard Ölund

(Uppdaterad) På torsdagskvällen höll SMÄKK (Stimulans av musik inom Älvsby Kommun) sitt första årsmöte efter uppstarten 2010. Ett drygt tiotal medlemmar mötte upp till årsmötet, där sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes under ledning av ordförande Thomas Hedberg.
Under verksamhetsåret har föreningen fått en stadig grund i sin verksamhet och är redan nu på väg att etablera sig som en livaktig förening i Älvsbyn:s kulturliv, med flertalet ”Jam” på bakgårdar och som musikarrangörer av pubkvällar och liknande musikalisk underhållning i Älvsbyn.
Under året har SMÄKK även gett ut en samlingsutgåvan i CD-format: ”Absolut SMÄKK vol I”, med musiker inom Älvsbyn.
Kommande verksamhetsår innehåller även en fortsättning med brett innehåll och samma inriktning som påbörjats under det första året.

Den nya styrelsens sammansättning är:
Ordförande: Thomas Hedberg (2010-2011)
Sekreterare: Jan Martinsson (2011)
Kassör: Andreas Lundquist (2011-2012)
Ledamöter: Jonas Eriksson, Rikard Öhlund (2011)
Suppleanter: Mikael Christensson, Olov Eriksson (2011)
Revisorer: Robert Eriksson, Erik Lindström

Text: Sterling Nilsson
Foto: Linn Renlund

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.