Försvaret vill köpa mark

31 MAR 2011
Skrivet av :

(Uppdaterad) Försvarsmakten vill köpa ett markområde på 3500 hektar i den västra delen av Bodens södra skjutfält och hoppas att genom detta minska bullret för de boende kring skjutfältet.
” – Får vi köpa marken så skulle bullret spridas bort från byarna kring de södra delarna av skjutfältet.”  Enligt Thomas Lindell , chef för artilleriregementet A9 i Boden.
Under torsdagen lämnade Försvarsmakten in sina kompletterande uppgifter till Länstyrelsen.

Under torsdagskvällen hölls ett välbesökt möte i Filadelfialokalen i Klöverträsk där drygt 130 bybor från ett 30 tal byar mött upp för att höra vad både försvarsmakten och politikerna från de berörda kommunenena har att tillföra.
Under mötet fick de närvarande bland annat se det underlag för vilket försvarsmakten hänvisar till riksintresse.
Deltagarna fick diskutera de farhågor som finns för att de bullernivåerna som finns från skutfälltet skall stoppa bygglovsansökningar för de som vill bygga. Detta då buller är reglerat i lag och måste tas hänsyn till vid nya prövningar av ett bygglov.
Hanteringen i de berörda kommunenas byggnadsnämnder måste ensas tyckte mötet, även om alltid ett bygglov kan överklagas till högre instans.

Närvarande politiker sa sig känna till problemen med detta ärende då det berör så många och att en övergripande syn i ärendet måste finnas. Bara för Bodens del innebär det att minst 2500 arbetstillfällen är i fara om inte försvaret har ett fungerande skjutfält.

På torsdagen lämnades Försvarsmakten in sina kompletterande uppgifter till Länstyrelsen, som sedan behöver tid till i höst på att bereda ärendet, som sedan berörda kommuner också måste se och få pröva utifrån sina egna intressen.

Både bybor, kommuner och Försvarsmakten kommer att överklaga ärendet utifrån sina egna intressen om inte man lyckas enas och samsynt hitta en lösning.

Försvarsmakten har i sin ansökan sökt om tillstånd för att skjuta på 19 300 hektar. 85 000-90 000 hektar beröras av en bullerzon där 90 decibel kan överskridas. I handlingarna framgår att Försvarsmakten vill ha 225 skjutdagar på Bodens södra skjutfält.

Så Bodens Södra Skjutfällt fortsätter att vara en het angelägenhet för många även en tid framåt, och sista ordet är inte sagt ännu.

Text och Foto: Sterling Nilsson

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.