Älg eller Pärleport – eller kanske både och..?

05 MAR 2011
Skrivet av :

Älg eller Pärleport..?
Det är två förslag som finns på utsmyckning av rondellen i Norrabyn.

Matti Tuuri

Matti Tuuri, jägare och älgskidskytt, tycker att en ståtlig älg med en lysande pärla i en av horntaggarna skulle pryda infarten till Älvsbyn och har lämnat in ett medborgarförslag till kommunen.
Tuuri ser gärna att det lokala näringslivet och Älvsbyns kommun tillsammans satsar på rondellälgen. Då blir det enligt honom ett landmärke som sätter Älvsbyn på kartan och lockar fler turister.

Blir det en älg…

Tuuri påpekar att Norrbottens Pärla är en genuin älgjägarbygd med sin för landet unika älgskidskyttebana.

…eller en Pärleport..?

Under de samrådsmöten som hölls under arbetet med den nya översiktplanen kom ett annat förslag på utsmyckning av samma rondell.
”Spela mer på Norrbottens pärla vid alla infarter till centrum, exempelvis vid rondellen i Norrabyn” tyckte en av deltagarna och föreslog  att en ”port” eller liknande monument byggs som ska kallas Pärleporten.
Samma person kom också med idén att i mitten av rondellen uppföra en pelare, liknande den som finns på Arlanda, där små miniatyrer av turistmål visas.
”Vi skulle kunna visa Storforsen, berg, vattendrag, djur, Älvsbyhus, Polarkaka m m.”

Efter det återstår bara att utse vem som ska representera Sankte Per..? Han kan då enväldigt bestämma vilka som får åka in mot den himmelska ”Bojn” och vem som tvingas styra bort från Paradiset vidare mot Piteå, Luleå och Jokkmokk.

Varken Mattis Tuuris älg eller Pärleporten har diskuterats politiskt än, men kommunalrådet Bill Nilsson (S) har tidigare sagt att kommunen gärna ser en utsmyckning av rondellen.
– Man bör ta ställning till att bredda det så att medborgarna får tycka till om att göra något, säger han.
Nu finns alltså redan två förslag att ta ställnking till. Kan det möjligen bli både älg och Pärleport..?
Kanske i var sin rondell?

Den 28 april ska kommunen diskutera frågan med Trafikverket som formellt äger rondellen och måste ge tillstånd.

TEXT: TONY BERGLUND

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.