Världsböndagen 2011 – Chiles kvinnor vill tacka livet

24 FEB 2011
Skrivet av :
Sången ”Jag vill tacka livet som gett mig så mycket” av den chilenska poeten Violeta Parra ingår i 2011 års världsböndagsgudstjänst som firas fredagen den 4 mars på mer än 400 orter i Sverige och i mer än 170 länder utöver vår värld. 


Programmet har skrivits av kvinnor i Chile och har temat ”Hur många bröd har du?” utifrån bibeltexter i 1 Konungaboken 17 och Markus 5.
I Älvsbyn hålls gudstjänten klockan 19:00 i Korskyrkan. Kvinnor från de olika kyrkorna i Älvsbyn presenterar programmet. . Programmet är utformat av kvinnor, men alla är varmt välkomna att delta.

Temat blev mer aktuellt för de chilenska kvinnorna än de själva hade kunnat ana, när Chile drabbades av en kraftig jordbävning den 27 februari 2010, men de uppmanar oss ändå att ”tacka livet som gav oss så mycket”, De utmanar alla att fundera över hur vi använder och vårdar de gåvor Gud gett.
Insamlingen vid gudstjänsten går till utbildningsstipendier för unga kvinnor i utvecklings-länderna. År 2010 fördelade den svenska böndagskommittén drygt 321 000 kronor i individuella stipendier till 127 kvinnor i 20 länder.
Världsböndagen – tidigare känd som Kvinnornas internationella böndag – är en världsvid ekumenisk kvinnorörelse. Som temat ”Lär känna, be, handla” anger, är en viktig aspekt av Världsböndagen att lära känna det land som står för programmet och att genom bön och engagemang visa sin solidaritet med dess kvinnor.
Det första böndagsgudstjänsten i Sverige hölls 1931, i S:t Peters Metodistkyrka i Stockholm och i samband med böndagen 2011 firas 80-årsjubileum på samma plats. Bland särskilt inbjudna gäster märks Jean Hackett från Wales, en av Världsböndagens två samordnare för Europa, samt en f d böndagsstipendiat från Mocambique.
Mer information om Världsböndagen finns på hemsidan: www.sek-vbd.se


TEXT: MARIA NILSSON

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.