Projeketet som skapat över hundra nya jobb

23 FEB 2011
Skrivet av :

83 nya företag.
102 nya jobb.
Samverkansprojektet EntreprenörCentra, mellan Älvsbyns och Jokkmokks kommuner, har blivit en succé.
– Hittills har vi haft 246 deltagare, berättade Randolf Eriksson, projektledare, när närmare hundra personer samlats till ett inspirerande kvällsseminarium i Kåbdalis på tisdagskvällen.

EntreprenörCentra är ett samverkansprojekt mellan Älvsbyns och Jokkmokks kommuner för att öka antalet nya och växande små och medelstora företag.

Anna Arvidsson

– Projektet har blivit väldigt lyckat och är riktigt roligt att arbeta med, säger Anna Arvidsson, projektansvarig i Jokkmokks kommun.
Kvällsseminariet i Kåbdalis på tisdagdskvällen väckte stort intresse.
– Vi lovade busstransport om fler än tio från vardera kommun anmälde sig. Det blev hundra, konstaterade Radolf Eriksson.

Randolf Eriksson

Deltagarna lät sig inspireras av Johan Gunnarstedt, deälägare i Kåbdalis skidlifttar, Britta Jonsson-Lindvall, Treehotel Harads och Hilding Holmqvist, Pite Havsbad Group (vi återkommer med text och bilder om föreläsningarna som var mycket intressanta och roande).
Samtidigt fick alla närvarande möjlighet att se den nya alpinspirerade restaurangbyggnaden Kårleone Hof.

Kvällen blev mycket lyckad och ni som inte var där får hålla utkik när kommande seminarier utannonseras.

Fakta om EntreprenörCentra:


Nya företag är viktiga för Jokkmokk och Älvsbyn
Jokkmokks och Älvsbyns kommuner har sedan början av 2000-talet arbetat aktivt för att stödja nya företag. Kommunernas framtid vilar i stor utsträckning på förmågan att stimulera det lokala näringslivets växtkraft och vidareutveckling av strategiska tillväxtområden. Lokala nyföretagarverksamheter har därför erbjudit starta eget utbildningar, individuell affärsrådgivning, konsultation, coachning/support m.m. Utvärderingar visar att de nystartade företag som deltagit har hög överlevnadsgrad, stabilitet och konkurrenskraft vilket är mycket positivt. Nu ser vi stora möjligheter att genom samverkan utvidga de lokala nyföretagarverksamheterna i Jokkmokk och Älvsbyn. I det treåriga samarbetsprojektet
EntreprenörCentra kan vi tillsammans bemöta gemensamma framtidsutmaningar.

EntreprenörCentra
– Jokkmokks och Älvsbyns kommuner i samverkan genom EntreprenörCentra är en kompetent och lokalt förankrad nyföretagarverksamhet med affärsrådgivning, coachning, individuell rådgivning, bransch och intressespecifika seminarier samt forum för samtal och erfarenhetsutbyte. Verksamheten bedrivs i båda kommunerna. Målet för samarbetet är att stödja tillväxten av fler konkurrenskraftiga företag i Jokkmokks och Älvsbyns kommuner, skapa fler arbetstillfällen inom små och medelstora företag samt ett attraktivt, framtidsorienterat och stödjande företagsklimat. Projektet ska prioritera affärsrådgivning för kvinnor för att minska obalansen mellan antalet kvinnliga och manliga nyföretagare.

Projektets mål

  • öka antalet nya och växande små och medelstora företag i Jokkmokks och Älvsbyns kommuner
  • öka antalet kvinnliga företagare
  • öka antalet företag ägda av utlandsfödda svenskar/utländska medborgare
  • skapa ett tillväxtskapande affärsklimat
  • skapa förutsättningar för professionell och resultatorienterad affärsrådgivning/nyföretagarverksamhet
  • skapa nya och säkrade arbetstillfällen inom kommunerna
TEXT: TONY BERGLUND  FOTO:STERLING NILSSON

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.