Hardegård lämnar ordförandeposten i Polarbröd efter 30 år

25 FEB 2011
Skrivet av :

Efter 30 år lämnar Curt Hardegård, 65, ordförandeposten i Polarbröds styrelse.
– Med ålderns rätt? Absolut! säger Hardegård med ett skratt.

Curt Hardegård.

I sitt sista styrelsmöte klubbade han igenom första etappen av en nyinvestering på 14 miljoner vid bageriet i Älvsbyn.
Curt Hardegård har varit med och starkt bidragit till en fantastisk framgångssaga där Polarbröd vuxit till ett av Sveriges största bagerier och ett av landets starkaste varumärken.
– Jag har suttit i Polarbröds styrelse i 30 år varav 26 år som ordförande. Under fyra år var jag arbetande styrelseordförande i Allbröd som köptes upp av Polarbröd, berättar han.

Anna övertar klubban
Men tro inte att Curt Hardegård tänker gå sysslolös. Han har fullt upp via sitt bolag Hardegård & Co executive advisors.
Ordförandeklubban i Polarbröd övertas av Anna Borgeryd, koncernstrateg och dotter till ägarna Kjell och Margareta Jonsson. Hennes syster, Karin Bodin är verkställande direktör.

Anna Borgeryd.

Ny ledamot i styrelsen blir Jonas Jalar, vd Arctic Falls.
– Kul att Jonas tar plats i styrelsen. Det är bra för Älvsbyn och bra för Polarbröd, siar Bill Nilsson, kommunalråd, som också skickar en tacksamhetens tanke till Curt Hardegård för det arbete han utfört och det mod han visat.

Bra signaler
Under sitt sista styrelsesammnträde i Polarbröd klubbade Hardegård igenom första etappen av den nyinvestering som planerats vid bageriet i Älvsbyn.
– Vi bygger ut fastigheten mellan nya och gamla frysen i riktning mot Älvsbyhus, berättade Elsiabeth Nilsson Singh, också styrelseladamot, vid fredagens företagarfrukost på Fluxen.

Elisabeth Nilsson Singh.

Totalt planerar Polarbröd att investera för 60 miljoner kronor vid anläggningen i Älvsbyn. Det handlar utöver en utbyggnad av själva bageriet även om en ny paketering.
– Genom dessa åtgärder hoppas vi kunna öka kapaciteten och förbättra effektiviteten, harJens Hardegård, platschef, tidigare berättat för www.alvsbyn.just.nu
Målet är att öka produktionen och Polarbröd har budgeterat för en volymtillväxt under 2011.
– Även detta ger en bra signal, tycker Bill Nilsson.

En man med pondus och respekt
Så här skriver Polarbröd i ett pressmeddelande om Curt Hardegårds gärning i bolaget:
”I samband med Polarbröds ägarförändring i slutet av 1981 blev Polarbröd anmodade att rekrytera en extern styrelseordförande.
Curt Hardegård klev in i styrelsen med pondus och respekt . Han kan nu blicka tillbaka på trettio innehållsrika år med Polarbröd.
Curt Hardegård var i början av åttiotalet något av en pionjär inom management-consulting
och Harvard-handboken var hans bibel. Hans erfarenheter från affärsutveckling inom stora
svenska och internationella bolag skulle komma väl till pass i det spirande Älvsbyföretaget.
Curt och hans fru Ingrid hade just slagit sig ner på släktgården i Korsträsk, ett stenkast från Älvsbyn. Kontrasten från den internationella affärsvärlden till det lilla familjeföretaget i Älvsbyn var påtaglig.
– Miljön på Polarbröd var fascinerande. Här fann jag ett litet företag fullt av energi och
handlingskraft. Här fanns kvalificerade och skarpa människor, säger Curt Hardegård.
Curt har genom åren varit en stark draghjälp i Polarbröds utvecklingsarbete. Han påvisade
tidigt behovet av att koppla Polarbröds starka inneboende handlingskraft till planering,
riktning och framförhållning.
– Curt har varit en professionell coach som stöttat och uppmuntrat mig och Kjell i många komplicerade frågor genom åren, säger Margareta Jonsson.
Curt har följt framgångssagan Polarbröd under åren 1982 – 2011. Han menar att det genom
åren har varit hög höjd på utvecklingsarbetet inom företaget. Substans, kvalitet och långsiktigt engagemang är grunden.
– Sen ska det vara lite kul också! Insikterna från Polarbröd om hur man kör ett vasst
utvecklingsbolag har också lett till att jag utvecklat egna företag, berättar Curt.
– Tiden med Polarbröds smått unika styrelse har betytt mycket för mig. Styrelsen har genom åren varit mycket beslutskapabel och modig. Här har vi nu en skara på femton personer som arbetar effektivt, engagerat och väldigt öppet. Mycket speciellt, säger Curt.
Den kanske viktigaste och mest avgörande händelsen under Curts trettio år med Polarbröd
var samgåendet med Allbröd 1999. Det var då utvecklingen tog riktig höjd och Polarbröd gick från det lilla Älvsbyföretaget till att ta en rejäl kaka av Sveriges brödmarknad.
Det lilla kluriga företaget som jobbar i världsklass kan illustreras med händelsen när Allbröd 2006 fick den prestigefyllda internationella utmärkelsen The Computerworld Honors Program, som tilldelas företag som har använt informationsteknologi för att förbättra samhället.
– I samma anda har vi naturligtvis bageriutvecklingen och många av Kjells insatser genom åren, säger Curt.
Curt tror att det inför framtiden krävs ett nytt avstamp för Polarbröd, ett nytag som liknar starten. Han vill inte sia om hur det ska ske men är säker på att det erbjuds stora möjligheter att växla upp och nå ut i Europa.
– Curt har varit ett ovärderligt bollplank under Polarbröds hela utveckling, och vi hoppas kunna förvalta hans kunnande som en fortsatt klangbotten för företagets strategiska beslutsfattande, säger Anna Borgeryd.
För Curts egen del ska nu två hjärteprojekt fullföljas. Det handlar om hans finansbolag Mfin i Uppsala och företaget Great Leaders i Stockholm.
– Det har varit en förmån att få jobba tillsammans med Curt, både som coach och styrelseordförande. Utöver de klokskaper han delat med sig av kring effektivt styrelsearbete har Curt lärt mig detta viktiga att det gäller att leta efter glädjen. Då kommer framgången, säger Karin Bodin”
TEXT: TONY BERGLUND OCH POLARBRÖD. FOTO: STERLING NILSSON OCH JEZZICA SUNMO

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.