Gemensamma tag för Älvsbyn

26 FEB 2011
Skrivet av :

Gemensamma tag ska tas för att stärka varumärket Älvsbyn.
– Då är det jätteviktigt med tips från er som företagare hur vi går framåt, hälsade Peter Lundberg, informatör för Älvsbyns kommun, vid fredagens företagarfrukost på Fluxen.

Peter Lundberg.Ledstjärnan för arbetet är ordet ”Tillsammans”.
– Att bygga varumärket är ju ingenting som kommunen ensam ska göra. Det ska vi göra tillsammans, betonade Lundberg.
Tre konkreta aktiviteter har genomförts gemensamt; montern på Noliamässan, Näringslivsgalan och även arbetet kring den nya godsterminalen.

Kvinnor bakom idén
Ett problem som Älvsbyn, liksom många andra mindre kommuner, brottas med är utflyttningen av unga kvinnor. Därför tillsattes en arbetsgrupp med kvinnor i åldern 22-36 år som födde idén om att skapa ett strategiskt koncept på bred front.
Tanken är att kommunen tillsammans med företagarna, köpmännen och olika organisationer ska hitta lösningar för att skapa en positiv utveckling av kommunen och sprida det positiva budskapet om Älvsbyn.

Matilda Wiklund

Akademiska jobb behövs
Alla närvarande på företagarfrukosten (som vanligt var de många) köpte idén.
– Tyvärr brukar flersta entusiasterna försvinna när pratet övergår till praktisk handling och saker ska genomföras, tyckte Ingemar Nilsson och undrade hur detta fenomen ska förhindras.
– Det gäller att vi tillsammans försöker utföra de saker vi kommer överens om, manade Bill Nilsson, kommunalråd.
– Vi måste försöka vaska fram fler akademiska jobb så att de kvinnor vi idag tappar i barnafödande åldrar kan stanna kvar i Älvsbyn, påpekade Matilda Wiklund, lärare och kommunpolitiker.

Gammal fotbollsplan blir villatomter
– Vi får se till att locka hit nya jobb i samlad tropp och styrka, manade Nilsson.
Kommunens nya översiktsplan ger förhoppningar. I den föreslås bland annat skapande av nya attraktiva tomter.
– Vi har föreslagit 53 områden, påminde Bill Nilsson och berättade att han tillsammans med Peter Hortlund på Älvsbyhus gjort en inventering av områden där nya attraktiva tomter snabbt kan skapas.
En outnyttjad och centralt belägen markplätt är gamla fotbollsplanen på Västermalm som i dag inte används. Även en del gamla lekplatser kan komma att omvandlas till villatomter.
– Vi försöker också hitta och få tillstånd till ett antal strandnära områden, berättade Bill.

Pär Jonsson

Handeln ska stärkas
Bergsparken, där kommunen begärt förköpsrätt, ligger för beredning hos regeringsrätten. Beslut väntas under våren. Anläggningen köptes av bärhandlaren Leif Öhgren och han står för närvarnade som formell ägare.
Pär Jonsson, kommunens näringslivschef, berättade om den aktivitet som startats för att stärka handeln.
– Vi köpte en opartisk marknadsundersökning där både butiksägare och kunder intevjuats. Utifrån resultaten av den ska vi diskutera olika lösningar och har bildat en arbetsgrupp.
Känslan är emellertid att kommunen och företagarna på orten drar åt samma håll och att grunden för varumärkesbyggandet därigenom är lagd.

TEXT: TONY BERGLUND  FOTO: STERLING NILSSON

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.