Älvsbyborna erbjuds billigare vindkraftsel från Markbygden

16 FEB 2011
Skrivet av :

El för 40 öre per kilowattimme.
Så lågt kan priset bli för andelsägare i det vindkraftskooperativ som planeras i Markbygden.
– Vi välkomnar älvsbyborna att vara med, säger Lars Sjölund, kontaktperson, i Koler.

Tolv vindkraftverk är redan uppförda på Dragaliden utanför Koler.
– Vi har en avsiktsförklaring med Svevind att vi får köpa loss de vindkraftverk vi behöver, berättar Sjölund.

Inspiration har bland annat hämtats från Robertsfors där sju av de åtta vindkraftverken på Granberget övertagits av Granbergets Vindenergi kooperativ ekonomisk förening.
– De betalar 40 öre per kilowattimme. Priset inkluderar då produktionskostnaden 13 öre per kilowattimme, serviceavtal med Enercon, lokal, två anställda och kompletteringsel från Umeå Energi de stunder inte vindkraftverken producerar tillräckligt, förklarar Sjölund.
Kooperativet i Robertsfors har 2 100 medlemmar.

Kortfattat bygger kooperativet på att privatpersoner, myndigheter och företag köper andelar i ett vindkraftverk utifrån den förbrukning man har.
– Jag hoppas att Älvsbyns kommun har ett intresse av att sänka elkostnaderna. Exempelvis har Robertsfors kommun köpt in sig i Granberget, säger Sjölund.

En andel motsvarar 1 000 kilovattimmar. Ett exempel bygger på att den som förbrukar 10 000 kilowattimmar per år köper nio andelar, 90 procent av förbrukningen.
Varje andel beräknas kosta mellan 6 000 och 7 000 kronor.
Det ger en insats på cirka 60 000 kronor och delägarskap.
– Insatsen är en engångskostnad och dessutom en värdehandling som kan säljas vidare om delägaren väljer av avyttra sin villa eller bostadsrätt. Så insatsen kan man alltid få tillbaka, förklarar Sjölund.

Tanken på att starta ett vindkraftskooperativ i Markbygden har funnits en längre tid.
– Men nu känns tidpunkten rätt att sätta planerna i verket, säger Sjölund.
Varje vindkraftverk beräknas kunna producera el till 300 medlemmar.
– Så hur många vindkraftverk vi behöver köpa loss beror på medlemsantalet och mängden andelar.

Personerna bakom satdsningen på ett vindkraftskoopertativ i Markbygden, stående fr vänster: Stefan Renberg, Koler, Thomas Eklund, S Brännträsk, Lars Sjölund, Koler, Karl-Erik Lundström, Arvidsjaur, Camilla Lindkvist, Storsund. Sittande fr vänster:Torkel Fahlgren, Strömnäs, Elisabeth Lundström, Storsund, A-H Harnesk, Strömnäs och Tord Östling, Strömnäs.

Den som är intresserad eller har frågor är välkommen att höra av sig till Lars Sjölund på telefon
070 225 43 18 mellan klockan 18.00 och 21.00 på vardagskvällar eller via e-post: lars.slund@hotmail.com
– Att göra en intresseanmälan kostar ingenting och alla i hela landet kan köpa andelar i det kommande kooperativet, hälsar Sjölund.

TEXT OCH FOTO: TONY BERGLUND
FOTO GRUPPBILD: ANN-HELEN HARNESK

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.