Förebyggande hembesök- för ett gott liv på äldre dagar.

25 JAN 2011
Skrivet av :

Under 2011 erbjuds du som är 75 år och äldre ett hembesök från äldreomsorgens uppsökande verksamhet. Vårdcentralen erbjuder liknande besök till personer som fyller 82 år under 2011.
Äldreonmsrogen kommer att skicka ett brev till dig som inte har hemtjänst, eller som har begränsad insats i form av trygghetslarm eller matdistribution. Du väljer själv om du vill tacka ja till besök. Besöket tar 1-1,5 timme. Hembesökarna har tystnadsplikt.
Vid hembesöket förs samtal om det som påverkar din vardag. Samtalet handlar om; trygghet, hälsa, kost, hur du kan undvika olyckor, vad samhället har att erbjuda gällande stöd i vardagen och utbud av aktiviteter.
Du får tips och råd om kontakter som kan vara värdefulla för ditt välbefinnande. Hembesöken drivs som ett projekt med stöd av stimulansmedel från Socialstyrelsen.
De som arbetar med hembesöken är:
Annelee Mickelsson, anhörigkonsulent, tfn 0929.172 32,
070-8898502.
Ingegerd Skoglind-Öhman, projektledare, tfn 070-698 90 83.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.