Ny polisstyrelse i Norrbotten

21 DEC 2010
Skrivet av :

Regeringen har utsett en ny polisstyrelse

Regeringen förordnar följande personer att vara ledamöter och suppleanter i polisstyrelsen vid Polismyndigheten i Norrbotten.
Förordnandet gäller under perioden 1 januari 2011 till och med den 31 december 2014.

Regeringen förordnar Bo Johansson att vara ordförande och Lars Karlsson att vara vice ordförande i Polisstyrelsen.

Ledamöter /Suppleanter
Monica Nordvall Hedström (m) /Sana Suljanovic
Mattias Karlsson (m) /Göran Höglund
Kristina Henriksson (c) /Majvor Sjölund
Lars Karlsson (fp) /Ylva Strutz
Bo Johansson (s) /Birgitta Persson
Agneta Lipkin (s) /Kåre Strömbäck
Ulf Kero (s) /Eivy Blomdahl
Birgitta Gidblom (s) /Karl Gustaf Lindström
Stefan Andersson (s) /Viveka Kohkoinen
Britt Westerlund (s) /Roland Kempainen
Lars U Granberg (s) /Marita Björkman
Gunnel Sandlund (v) /Elisabet Bramfeldt
BoAnders Arvidsson (mp) /Kristina Enholm

Om Skribenten
Frida är en inspirerad tvåbarnsförälder som kan liknas vid en schweisisk armékniv; multifunktionell till max. Förutom idéer producerar hon annonser och artiklar. Brinner för (och med) byaanda och drömmer om världsfred.