Ny polisstyrelse i Norrbotten

21 DEC 2010
Skrivet av :

Regeringen har utsett en ny polisstyrelse

Regeringen förordnar följande personer att vara ledamöter och suppleanter i polisstyrelsen vid Polismyndigheten i Norrbotten.
Förordnandet gäller under perioden 1 januari 2011 till och med den 31 december 2014.

Regeringen förordnar Bo Johansson att vara ordförande och Lars Karlsson att vara vice ordförande i Polisstyrelsen.

Ledamöter /Suppleanter
Monica Nordvall Hedström (m) /Sana Suljanovic
Mattias Karlsson (m) /Göran Höglund
Kristina Henriksson (c) /Majvor Sjölund
Lars Karlsson (fp) /Ylva Strutz
Bo Johansson (s) /Birgitta Persson
Agneta Lipkin (s) /Kåre Strömbäck
Ulf Kero (s) /Eivy Blomdahl
Birgitta Gidblom (s) /Karl Gustaf Lindström
Stefan Andersson (s) /Viveka Kohkoinen
Britt Westerlund (s) /Roland Kempainen
Lars U Granberg (s) /Marita Björkman
Gunnel Sandlund (v) /Elisabet Bramfeldt
BoAnders Arvidsson (mp) /Kristina Enholm

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.