Många morgonpigga på kommunens julgrötfrukost

18 DEC 2010
Skrivet av :

75 morgonpigga personer kom till kommunens Julgrötsfrukost på Polar Hotell. Utöver själva julmaten så fick gästerna detaljerad information om vad som händer i Älvsbyn och underhållning av Patrik Öhlund, sång, och Rickard Tjernlund, piano..
– Det blev jättelyckat, säger Randolf Eriksson, näringslivssekreterare.

För informationen svarade Bill Nilsson, kommunalråd, och Magnus Nordström, kommunchef.
– De gjorde ett mycket bra framförande, tycker Randolf.
Bland annat så fick frukostgästerna veta vad som är på gång, vilka utmaningar kommunen står inför och hur ekonomin ser ut.
Några saker som togs upp var Bolidens fortsatta prospektering i Laver där borrningarna fortsätter. Gästerna fick också veta vad som händer med den nya godsterminalen och stationsområdet. Planerna för Lekentomten diskuterades också där ska en ny detaljplan klubbas igenom. NIAN AB har tidigare framfört önskemål om att få bygga bostäder och en galleria på tomten.

Hotellkungen Hilding Holmkvist berömde Bill Nilsson och Älvsbyns kommun för deras sätt att arbeta mot företagare.

En av gästerna på julgrötsfruktosten var Hilding Holmkvist som i varma ordalag berömde Älvsbyns kommun för sättet att arbeta mot företagare.
Klart är också att Diggiloo återkommer till Storforsen som är den enda spelplatsen norr om Rättvik. Området får även besök av programmet ”Ring så spelar vi” den 21 maj.
Även Älvsbyns roll som filmmetropol beslytes. Flera filmer har speltas in och fler filmteam kommer. Bland anant så påbörjas barnfilmen Isdraken i januari.

Patrik Öhlund och Rickard Tjernlund bjöd på musikalisk underhållning.

Vad beträffar kommunens ekonomi så ser 2010 att ge ett plus i kassan på några miljoner. Välkomna slantar som behövs för framtida behov. De stora utmaningarna för Älvsbyn är att stoppa befolkningstappet skapa arbetstillfällen för att locka barnfamiljerna till kommunen. Den demografiska obalansen, andelen äldre ökar, ställer också höga krav på den framtida omsorgen.
Kommunen fokuserar sitt arbete på inre effektivitet, att stärka varumärket Älvsbyn, hitta system för verksamhetsutveckling, utvecklingsinsatser riktade mot ungdomar och att anpassa kostnaderna till intäkterna. Entreprenörscentrat som Älvsbyn driver tillsammans med Jokkmokk har varit mycket framgångsrikt och har lett tll 75 nya företag och 103 arbetstillfällen.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.