Klartecken för bygget av världens största vindkraftverk i Markbygden

08 DEC 2010
Skrivet av :
Bild från bygget av verken på Dragaliden.

Miljödomstolen gav på onsdagen klartecken för bygget av vindkraftsparken på Storblåliden mellan byarna Långträsk och Koler i Piteå kommun. Där ska Markbygden Vind AB uppföra åtta vindkraftverk, varav två blir världens största med en totalhöjd på 200 meter.

– Ett viktigt steg mot förverkligandet av hela den stora parken på totalt 1 101 verk, säger Kristina Falk, Svevinds chef för  tillstånds- och miljöprocessen.
Markbygden Vind AB ägs av det svenska projekteringsbolaget Svevind och den tyska vindkraftstillverkaren ENERCON. Tillsammans planerar de att bygga Europa största vindkraftspark på totalt 1 101 verk i Piteå kommun.
Den första pilotparken på Dragaliden, med totalt tolv vindkraftverk, står redan på plats. Nästa steg blir uppförandet av åtta verk på Storblåliden.
Två vindkraftverk blir av modellen E126 med en effekt på 7,5 MW. Totalhöjden är 200 meter och rotordiametern 126 meter. Själva tornet mäter 135 meter i höjd. Det är världens största vindkraftsverk som för första gången ska byggas i Sverige.

På onsdagen gav Miljödomstolen klartecken för byggandet av parken på Storblåliden mot att vissa smärre justeringar i den ursprungliga planen, som länsstyrelsens miljöprövningsdelegation tidigare godkänt, görs.
– Vi inväntar nu att domen ska vinna laga kraft. Efter det påbörjar vi arbetet med detaljprojektering och finansiering, säger Falk.
Markbygden Vind AB hoppas kunna starta anläggande av vägar upp till Storblåliden under hösten 2011.
Pilotprojekten på Dragaliden och Stor Blåliden bidrar till att bygga upp en mängd erfarenheter inför det stora Markbygdenprojektet. Bland annat kommer pilotprojekten att ge fördjupad kunskap om drift i kallt klimat. Dessutom ges allmänheten möjlighet att bilda sig en uppfattning om vindkraftverken.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.