Hög risk för Sorkfeber

26 DEC 2010
Skrivet av :

Risken för att smittas av sorkfeber är betydligt större just nu än de senaste två åren. Troligtvis når smittan inte samma omfattning som under rekordåret 2007 då drygt 2 100 fall av sorkfeber rapporterades. De allra flesta fallen av sorkfeber, cirka 90 procent, anmäls från de fyra nordligaste länen Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Det är under den kalla delen av året som sorkarna söker skydd och föda i närheten av människors bostäder, risken är då störst att komma i kontakt med den smitta som sorkarna sprider. Smittspridningen sker sannolikt oftast via inandning av virus i luftburen form.

Den som smittas av sorkfeber får oftast akut hög feber, huvud- och muskelvärk samt blir trötta och hängiga, även buksmärtor och njurpåverkan är vanliga.

Det finns ingen behandling mot sorkfeber, men de flesta blir friska efter en till två veckor. Under tiden får man försöka lindra besvären, med till exempel smärtstillande och febernedsättande medicin.

Vill du veta mer läs här.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.