Kommunicera med omvärlden

20 NOV 2010
Skrivet av :

Under två dagar (torsdag-fredag) var det hårdträning vid  Entrepenör Centra:s seminarium om sociala medier, omvärdsanalys och varumärket som hölls på Storforsen Hotell, med ett 40 tal inbjudna deltagare.

Här vill man belysa dagens olika sätt att kommunicera med omvärlden och vikten av att bygga, underhålla och vårda varumärket, göra rätta typen av omvärldsanalyser som borgar för en framtida utveckling
Lizmarie Nilsen Världsarvet Laponia berättar om sitt Varumärke. 
Under torsdagen berättade Li Skarin och Linda Wallström om sociala medier som blev en stor ahaupplevelse för många av deltagarna, eller som Kent Johansson, VD på Älvsbyhus sa ”- Det gäller att vara med även om man inte själv gillar det hela!”
Jonas Jalar Arctic FallsVidare under dagen talade Pär Jonsson utvecklingschef vid Älvsby Kommun:s näringslivskontor om omvärdsanalys, med all små detaljer att tänka på.
Varumärken för produktionsföretag, kommuner och tjänsteföretag togs även upp där Kent Johansson Älvsbyhus, Lizmarie Nilsen Världsarvet Laponia och Jonas Jalar Arctic Falls beskrev sina varumärken.
Senare under kvällen blev det förbrödning med middag för alla deltagare med en och annan överraskning, även detta ett sätt att säkra nätverksbyggande lokalt.
På fredagen fortsatte seminariet med att fler varumärken beskrevs genom Matti Holmgren Jokkmokksguiderna, Diana Kvickström Jokkmokkskorv och Karin Bodin Polarbröd.

Sofia Myrevik, Prime

Sedan kom Sofia Myrevik från Prime i Stockholm, för att hålla ett mycket intressant föredrag om marknadsföring och varumärken.

Sofia har studerat informations- och pr-programmet vid Mitthögskolan i Sundsvall samt marknadsföring vid Institute of Technology Tralee, Irland. Sofia är specialiserad inom marknads-pr har god erfarenhet av konsumentvarumärken i olika branscher, där hon inom Prime ansvarar för personligt varumärkesbyggande.

..EntreprenörCentra är ett samverkansprojekt mellan Jokkmokk och Älvsby kommuner för att öka antalet nya och växande små och medelstora företag i kommunerna.

Kursledare och mentorer är Lars-Erik Hellerstrand kompetensutvecklarna I Älvsbyn och..

Randolf Eriksson näringslivssekreterare i Älvsbyn.

Text och Foto: Sterling Nilsson

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.