Varning för älg på vägarna

03 OKT 2010
Skrivet av :

I Sverige sker det i genomsnitt över 100 viltolyckor varje dag. I veckan har Viltolycksrådet, där Polisen ingår, genomfört en kampanj för att minska antalet olyckor.


I årets kampanj lades särskilt fokus på de fem mest olycksdrabbade vägsträckorna i varje län. En av dessa är sträckan Sikfors – Bodstrand på väg 374 mellan Älvsbyn och Piteå.


Bara i Norrbotten har det i år, till och med september, inträffat 220 kollissioner mellan bil och älg.


– Antalet trafikolyckor med vilt är oroande högt. Vi ser åter en ökning av olyckor med älg. Den vanligaste sammanstötningen i Sverige är dock fortfarande med rådjur. Hittills i år har över 20.000 olyckor med rådjur anmälts, säger Lars Sävberger, verksamhetsledare i Viltolycksrådet.

För Norrbottens del är de vanligaste kollissionerna mellan ren och älg. Utöver älg så har det hittills i år anmälts 576 påkörningar av ren, 125 råddjur, ett lodjur och en björn.

Under kampanjen, som har pågått mellan den 27 september och 3 oktober, har trafikanterna informerats om hur viktigt det är att vara uppmärksam på vägen och omgivningen samt att ta varningsskyltar om vilt på allvar.
Under veckan har de fem mest olycksdrabbade vägsträckorna i varje län att märkts ut med kampanjskyltar. Dessutom har frivilliga från de regionala viltolycksråden att delat ut informationsmaterial i samband med trafikkontroller, vid köpcentrum och andra stora mötesplatser.
– Olyckorna måste bli färre och därför måste alla hjälpas åt. Människor blir skadade och kanske invalider för livet. Även djuren skadas. För samhället kostar viltolyckorna mycket pengar och försäkringskostnaderna är också höga, säger Håkan Karlsson, länspolismästare i Norrbottens län och ordförande i Viltolycksrådet. 
Enbart älgolyckorna beräknas kosta samhället över en miljard kronor varje år.
I Norrbottens län har regionala viltolycksrådet inom NVR sammanställt följande högrisksträckor:
E 4 Piteå , Öjebyn Bonäset ( Motorväg delen ca  2 , 5 km ).
Väg 374 Älvsbyn , Sikfors–Bodstrand
E 4 Kalix Bredvikskorsningen–Lansjärvkorsningen
E 4 Haparanda Salmis — Vuono
E 10 Överkalix Svartbyn  — Bäckkvarnsbäcken

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.