Uppdrag för norrbottniska s-riksdagsledamöter

09 OKT 2010
Skrivet av :
Sven-Erik Bucht, arbetande ersättare i Finansutskottet

Socialdemokratiska riksdagsgruppen har idag fastställt vilka uppdrag de socialdemokratiska riksdagsledamöterna ska inneha under kommande mandatperiod.

Karin Åström, ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten blir socialdemokraternas gruppledare i Nordiska rådet.
– Det känns mycket spännande att få leda vårt arbete i Nordiska rådet. Det nordiska samarbetet blir mer och mer aktuellt, när våra medborgare reser och arbetar över gränserna. Jag är väldigt stolt och tacksam över att få detta uppdrag, säger Karin Åström.
För Norrbotten har positionerna flyttats fram, då de 6 norrbottniska riksdagsledamöterna tar plats i flera stora och för länet viktiga utskott. tex Finansutskottet, Trafikutskottet och Socialförsäkringsutskottet denna mandatperiod.
De socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Norrbotten får följande uppdrag:
– Karin Åström, S-gruppledare i Nordiska rådet, ledamot Näringsutskottet och ledamot av riksdagsstyrelsen
– Fredrik Lundh Sammeli, vice S-gruppledare i Socialförsäkringsutskottet
– Maria Stenberg, ledamot i Arbetsmarknadsutskottet och i Nordiska rådet
– Leif Pettersson, ledamot i Trafikutskottet
– Hannah Bergstedt, ledamot i Civilutskottet
– Sven-Erik Bucht, arbetande ersättare i Finansutskottet

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.