Pärleporten, sjönära tomter, inglasning av Storgatan, Tomteland, hästnära boende, pooler med mera…

22 OKT 2010
Skrivet av :
Översiktsplanen ställs ut på biblioteken i Vidsel och Älvsbyn. Den finns också på Internet.

”Alla vill till himlen men ingen vill dö” är ett känt rock-citat…
Fast nu kanske mänskligheten får chansen att passera Pärleporten när de själva önskar.
Det räcker med att styra kosan till Älvsbyn.
Detta framkom under arbetet med den nya översiktsplan som nu ställs ut…

Så kan det faktsikt bli om ett av förslagen från de samrådsmöten som hållits inför fastställandet av översiktsplanen anammas.
Som bekant kallas ju Älvsbyn sedan länge för Norrbottens Pärla. Under mötet på centralorten väcktes förslaget som både är seriöst men som också andas lite Göteborg-humor.

Kommer påven till Älvsbyn och Pärleporten ..?

”Spela mer på Norrbottens pärla vid alla infarter till centrum, exempelvis vid rondellen i Norrabyn. En ”port” eller liknande monument, som kallas Pärleporten. I mitten av rondellen en pelare liknande den som finns på Arlanda, där man visar små miniatyrer av turistmål exempelvis stadshuset och globen. Vi skulle kunna visa Storforsen, berg, vattendrag, djur, Älvsbyhus, polarkaka m m.”
Efter det återstår bara att utse vem som ska representera Sankte Per..? Han kan då enväldigt bestämma vilka som får åka in mot den himmelska ”Bojn” och vem som tvingas styra bort från Paradiset vidare mot Piteå, Luleå och Jokkmokk.

Inglasning av Storgatan..?
Ett annat förslag är att glasa in Storgatan och skapa en småstadskänsla genom träfasader på husen.
Läs mer om förslagen och synpunkterna gällande centrum på: www.alvsbyn.se/kommun/dalis2.nsf/vyFilArkiv/Medborgarforslag1ny.pdf/$file/Medborgarforslag1ny.pdf

Älvsbyns kommuns Översiktsplan 2010 är nu föremål för utställning enligt Plan- och bygglagen mellan den 22 oktober och 22 december 2010. Du hittar den på www.alvsbyn.se eller på biblioteken i Älvsbyn och Vidsel.

Översiktsplanen är kommunens viktigaste strategiska dokument för att redovisa kommunens avsikter om framtida utveckling vad gäller mark- och vattenanvändningen på lång sikt.

Innan kommunfullmäktige kan fatta beslut om att anta en översiktsplan, så måste den vara föremål för samråd och utställning. Det kommer även att finns möjlighet att överklaga beslutet. När planen sedan vinner laga kraft så ersätter den Älvsbyns kommuns översiktsplan från 1999.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen under utställningstiden 22 oktober – 22 december 2010 till kommunen.

Tomteland vid Stoforsen
Översiktplanen som nu visas är mer generell och går inte in på detaljer, som exempelvis kommentarer från samrådsmötena ute i byarna. Men vi kan inte undanhålla er dem. Så vi kittlar med fler…
Under samrådetsmötet med invånarna i Vidsel, Bredsel och Sävdal-Brännmark föreslogs en satsning på ett Tomteland vid Storforsen och en allmän pool i Vidsel plus en massa annat.
Läs mer på: http://www.alvsbyn.se/kommun/dalis2.nsf/vyFilArkiv/Medborgarsamtal6.pdf/$file/Medborgarsamtal6.pdf

Spa, massör och sluss i Vistträsk
I Vistträsk ville byborna ha hästgårdar i sjönära läge, ungdomsboenden,spa, massör, vindkraft och en sluss mellan Vistträsksjöarna och Muskussjöarna som turistattraktion plus mycket annat.
Läs mer på: http://www.alvsbyn.se/kommun/dalis2.nsf/vyFilArkiv/Medborgarsamtal7.pdf/$file/Medborgarsamtal7.pdf

Tvärån nästa…

Tvärån vill ha egen järnvägsstation
I Tvärån önskade man också hästnära boende, en gång och cykelväg till Älvsbyn, pendeltåg till Piteå och Älvsbyn med stopp för av och påstigning i byn, Vindkraftverk på Salberget, vattenkraft i Borgforsälven, pool, och bättre vägbelysning bland mycket annat.
Läs mer på: http://www.alvsbyn.se/kommun/dalis2.nsf/vyFilArkiv/Medborgarsamtal4.pdf/$file/Medborgarsamtal4.pdf

Korsträskarna vill muddra
I Korsträsk efterlystes en gång och cykelväg till Kanis. Även här var många positiva till Vindkraft. Någon föreslog också att Korsträskbäcken från Lillträsk till Korsträsk muddras för att möjliggöra båtpassage. Korsträskborna önskade också planteringar av olika slag.
I Arvidsträsk vill man dock inte ha några vindkraftverk. Däremot bättre vägar och bredband.
Läs mer på: http://www.alvsbyn.se/kommun/dalis2.nsf/vyFilArkiv/Medborgarsamtal2.pdf/$file/Medborgarsamtal2.pdf

Här vill de boende ha bättre vägar och bredband.

Nej till skjutfält men ja till fler och större tomter
I Pålsträsk siktar byborna främst in sig mot försvaret och säger nej till utökat skjutfält. Men invånarna önskar också billigare bussbiljetter, en kulturbuss mellan Älvsbyn och Luleå, hästgårdar, camping, stugor och minigolf vid badplatsen, vinterisbana för långfärdsskridskor (varmare här än i Älvsbyn). Även skidbana, plus en hel del annat.
Läs mer på: http://www.alvsbyn.se/kommun/dalis2.nsf/vyFilArkiv/Medborgarsamtal3.pdf/$file/Medborgarsamtal3.pdf
I Tväråselets efterlyser byborna fler och större tomter, gärna för hästägare. Seniorboenden, bättre samordnad busstrafik, ny skoterled, egen fjärrvärme, attraktivt fritidsboende, tankställe plus en hel del annat.
Läs mer på: http://www.alvsbyn.se/kommun/dalis2.nsf/vyFilArkiv/Medborgarsamtal5.pdf/$file/Medborgarsamtal5.pdf

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.